Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Onderzoek naar social media door bedrijven: vóór naamsbekendheid maar zonder plan en doelstellingen.

Waarom maken bedrijven gebruik van social media? En hoe pakt men dit aan? In het kader van mijn afstudeerstage bij Onetomarket heb ik onderzoek gedaan naar de inzet van social media door bedrijven. Uit de enquête  (n=168) zijn verschillende uitkomsten gekomen, de belangrijkste worden in deze blogpost beschreven.

Veel bedrijven maken gebruik van één of meerdere social media kanalen. Maar slechts 54% van de bedrijven heeft een duidelijk plan voor de inzet van social media. Tevens heeft maar 40% van de bedrijven doelstellingen gesteld voor de inzet van social media. Deze cijfers zijn naar voren gekomen uit het onderzoek ‘social media in bedrijf’.

Gebruik social media kanalen
Uit het onderzoek is gebleken dat Twitter, LinkedIn en Facebook de drie meest gebruikte kanalen zijn door bedrijven. Twitter wordt door 90% van de bedrijven, welke social media inzetten, gebruikt door het bedrijf. Daarmee is Twitter ook het meest gebruikte social media kanaal onder bedrijven. Ook is onderzocht  hoe actief de verschillende kanalen gebruikt worden. Uit het onderzoek is gebleken dat Twitter ook het kanaal is dat het vaakst dagelijks van een update wordt voorzien. Als er gekeken wordt naar het karakter van het social media kanaal is de intensiteit van het gebruik van de social media kanalen te verklaren. Twitter is een snel social media kanaal, dat wil zeggen dat de mate waarin de informatie wordt vernieuwd zeer hoog is. Wat tevens opvalt is dat Hyves ten opzichte van Facebook minder (intensief) wordt gebruikt. Daarnaast is er door veel bedrijven die Hyves gebruiken, de afgelopen drie maanden geen bericht geplaatst. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat Facebook door bedrijven meer en actiever wordt ingezet dan Hyves.

 width=

Strategie & doelstellingen width=
Zoals eerder beschreven zijn er veel bedrijven die social media inzetten zonder een duidelijk plan of doelstellingen. Er is gebleken dat er een verband zit tussen het hebben van een duidelijk plan en doelstellingen die opgesteld zijn voor social media. Het ontbreken van een duidelijk plan en doelstellingen kan er op duiden dat bij 44% van de bedrijven die social media inzetten, de inzet van social media in een testfase bevindt.
 width=

Er is in het onderzoek aan de bedrijven die social media inzetten gevraagd wat de beweegredenen voor het bedrijf waren om te starten met social media. De vijf belangrijkste beweegreden zijn:

  • Naamsbekendheid (creëren, opbouwen en/of behouden)
  • Contact met doelgroep / (potentiële) klanten
  • Delen van informatie / kennis / content
  • Interactie met klanten / publiek / gebruikers
  • Doelgroep bereiken

Aan de bedrijven die doelstellingen hebben opgesteld voor de inzet van social media, is ook gevraagd welke doelstellingen zij hebben. De vijf belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Naamsbekendheid binnen de doelgroep vergroten
  • Imago bedrijf behouden / verbeteren
  • Aantal bezoekers van de website verhogen
  • Onderhouden van contact met de klant
  • Zichtbaarheid in zoekmachines behouden/verbeteren

Toekomst width=
Ook is uit het onderzoek gebleken dat bedrijven social media niet zullen blijven inzetten zonder een duidelijk plan. Zo is gebleken dat 55% van de bedrijven, die momenteel geen duidelijk plan hebben voor social media, binnen de komende 6 maanden wel een plan gaan opstellen. Dit betekent dat meer dan de helft van de bedrijven die zich momenteel in de ‘testfase’ bevinden, een vervolg stap willen gaan maken en uit deze testfase zullen treden.

Over het onderzoek
De beschreven uitkomsten zijn gebaseerd op 168 ingevulde enquêtes. Doordat de enquête voornamelijk is verspreid via verschillende online kanalen kan er geconcludeerd worden dat de respondenten online dan wel social media georiënteerd zijn.

neem contact op
meer over marketing
soortgelijke artikelen