Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Database segmentatie voor E-mailmarketing

Om ervoor te zorgen dat de ROI van de uitgevoerde e-mailcampagnes goed is, doe je er verstandig aan om relevante e-mails te versturen. Een abonnee die informatie ontvangt op basis van zijn/haar customer-lifetime-fase, interessegebieden etc. zal nu eenmaal beter converteren dan een abonnee die een standaard e-mail uiting ontvangt.

Om een relevante e-mailing te kunnen bezorgen moet gedacht worden aan database segmentatie of analyse van surf- en aankoopgedrag van een persoon op de website. Met database segmentatie is na inschrijving van een abonnee vrij snel een begin te maken om vervolgens bijvoorbeeld met de inzet van dynamica in de nieuwsbrief de klantloyaliteit, retentie en ROI te kunnen verbeteren.

Het verzamelen van gegevens

Om succesvol te kunnen segmenteren, zijn klantgegevens noodzakelijk. Het verzamelen van klantgegevens kan op verschillende manieren en momenten plaatsvinden. Enkele voorbeelden zijn: via het inschrijfproces, uit e-mail campagnes en via de eigen website.

1. Het inschrijfproces

Het meest voor de hand liggende moment om klantdata te verzamelen is bij de kennismaking (*) met (inschrijving van) de abonnee.  Het is raadzaam de kennismaking in eerste instantie laagdrempelig te houden (e-mail adres en basics) zodat de inschrijving van de abonnee een feit is. In een later stadium kun je om meer informatie vragen.

Het is dus raadzaam om het vragen van meer informatie aan de abonnee stapsgewijs uit te voeren. Het kan interessant zijn als eerste te informeren naar de leeftijd (verjaardag) van de abonnee, interessegebieden en bijvoorbeeld (indien relevant) aantal kinderen etc.

2. Uit de e-mail campagnes

Een analyse van het klikgedrag van de abonnee in de verzonden e-mails, is een bron van klantinformatie waarmee je kunt segmenteren. Indien de techniek van waaruit jouw e-mailcampagnes worden verzorgd het toelaat, kun je vrij eenvoudig (abonnee)groepen onderkennen en op basis van klikgedragingen gesegmenteerde e-mail campagnes uitvoeren.

3. Uit uw website

Indien je werkt met analytics, kan het interessant zijn informatie van de bezoeker/abonnee uit het surfgedrag, aankoopgedrag, verlaten winkelwagentjes etc. op je website te gebruiken. Met deze data kun je je  e-mail campagnes  segmenteren en/of personaliseren. Je kunt met een goed uitgevoerde gesegmenteerde e-mail campagne bijvoorbeeld je abonnee upsellen door een patroon van herhaalaankopen te signaleren en daar gepast op te reageren.

(*) Om een goede relatie met de abonnee op te bouwen kun je in de kennismakingsfase het best aan de abonnee vertellen wat hij kan verwachten van je e-mail campagnes; in welke frequentie de e-mail wordt verzonden en welke inhoud hij kan verwachten.

neem contact op
meer over marketing
soortgelijke artikelen