Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

CPC / CR = CPA

Als we deze formule aan mensen uitleggen wordt er vaak erg enthousiast gereageerd. Het is geen ingewikkelde wiskunde, maar dit rekensommetje is blijkbaar maar bij weinigen bekend.

We gebruiken deze formule zelf heel regelmatig. Als een klant vraagt een inschatting te maken van het verwachte aantal conversies, of als ik het belang van de conversieratio wil uitleggen.

De Formule

Hier is de formule nog een keer helemaal uitgeschreven:

Cost per Click (CPC) / Conversion Rate (CR) = Cost per Acquisition (CPA)

Veel adverteerders realiseren zich niet dat de conversieratio zo belangrijk is voor het behalen van een goede CPA. De CPA is natuurlijk nooit laag genoeg, en vaak geeft de adverteerder dan al snel de schuld aan de Adwords campagne. Soms is dat natuurlijk terecht, maar in veel andere gevallen zit het probleem ergens anders. Met deze formule wordt dan duidelijk dat er maar een andere reden voor een te hoge CPA kan zijn, namelijk de conversieratio.

CPC

Iemand met ervaring met SEA kan vaak wel een realistische inschatting maken van de marktconforme CPC in zijn branche of sector. Als hij goed is in zijn vak zal hij verwachten onder deze CPC te kunnen blijven. Maar ook als hij zeer bedreven is in zijn vak zal hij niet zomaar een veel lagere CPC behalen. In die gevallen is het vaak eenvoudiger de conversieratio te verbeteren.

Opwaartse spiraal

Uiteindelijk kan de conversieratio het succes van je onderneming bepalen. Er zijn natuurlijk veel meer factoren in het geding, maar de conversieratio is vaak doorslaggevend. Op het moment dat je conversieratio beter is dan die van je concurrent, kun je meer betalen voor een klik. Dit zorgt er voor dat je een hogere positie kan innemen, wat weer resulteert in een hogere CTR, en dus meer bezoek. Ook van dit extra bezoek kan je weer beter profiteren omdat ook dit verkeer beter converteert. Een typisch voorbeeld van een opwaartse spiraal. Omgekeerd geldt echter ook hetzelfde.

Onetomarket: voor een integrale aanpak van je online succes.

De CPC en de CR zijn beide van cruciaal belang voor het bereiken van een goede CPA. Heb je moeite met het bereiken van je doel-CPA en wil je advies over hoe dit zo snel mogelijk te bereiken? Neem contact op met Onetomarket.

neem contact op
meer over marketing
soortgelijke artikelen