Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Conversie Optimalisatie: Must Have Voor Onsite & Offsite Conversie Verbetering

U investeert fors in uw SEA campagne en de CPA is nog steeds te hoog? Uw conversiepercentage op de website is te laag en daarom zijn de kosten voor het implementeren van alle SEO adviezen te duur? U heeft een hoog weigeringspercentage op uw website? Alle kanalen worden ten volle ingezet, maar hoe kan uw webshop toch meer winst genereren?

Wanneer een van deze issues van toepassing is op uw website is het wellicht verstandig om na te gaan denken over Conversie optimalisatie. Waar SEO, SEA en Bannering allen offsite kanalen zijn, gaat het bij Conversie Optimalisatie puur om het verhogen van de conversie Onsite. Door Onsite uw conversie percentage te verhogen, haalt u meer uit het bezoek dat uw website bezoekt.

Conversie Optimalisatie, wat is het?

Conversie Optimalisatie (CO) is het traject wat ingegaan wordt om het conversiepercentage op een website te verbeteren. Hierbij moet worden aangestipt dat conversie optimalisatie niet hetzelfde is als Usability, waar meer ingegaan wordt op het verbeteren van de gebruikerservaring. Bij CO wordt gekeken op welke pagina’s de mogelijke verbeterpunten liggen, om vervolgens alternatieve pagina’s hiernaast te testen met behulp van een tool als de Google Website Optimizer. Hiermee kunnen zowel A/B (2 verschillende pagina’s) als multivariate testen (meerdere varianten binnen een pagina) uitgevoerd worden. Na de uiteindelijke testfase wordt bepaald welke pagina’s daadwerkelijk beter hebben gepresteerd. Het einddoel dat hierbij voor ogen gehouden wordt is het laten stijgen van het conversiepercentage, waardoor er meer sitebezoek wordt omgeturnd tot een daadwerkelijke koper/lead.

Hoe gaat Conversie Optimalisatie in zijn werk?

Nadat is bepaald dat een conversie optimalisatie traject van start gaat, zullen er een aantal stappen doorlopen worden om te komen tot een uiteindelijk resultaat.

  • Creatie Persona’s: Hoe zien een aantal gemiddelde gebruikers van de website eruit, wat zijn hun behoeften en hoe ver zijn zij ontwikkeld in hun internetvaardigheden?
  • Analyseren bottlenecks m.b.v. Webanalytics: Hierin wordt de doeltrechter (bestelproces) geanalyseerd, evenals de inhoud van de pagina’s; wat zijn populaire pagina’s, belangrijke pagina’s voor de doeltrechter, pagina’s met hoge weigeringspercentages enz.
  • Persona’s en Expert Opinions: Aan de hand van de persona’s en expert opinions worden alternatieve pagina’s voor A/B testing en Multivariate testing vastgesteld.
  • Testen Website Optimizer: Met behulp van de Website Optimizer wordt de test opgesteld, het script geplaatst en de verschillende landingspagina’s ingezet.
  • Resultaten Analyseren: Na verloop van tijd zal de Website Optimizer een pagina als winnaar uitroepen op basis van statistische significantie.
  • Implementatie winnaar en doortesten: Nadat de pagina is bepaald die het beste presteert, kan deze geimplementeerd worden of verder door worden getest met behulp van een multivariate test. Bovendien kan er gekozen worden voor een nieuw traject waarbij een ander onderdeel wordt geoptimaliseerd.

Case Mens & Relatie

Mens & Relatie is een online relatiebemiddelingsbureau die singles aan elkaar koppelt. Doel voor hen is om meer bezoekers te laten omvormen tot daadwerkelijke leads. Om dit te bereiken werd de website optimizer ingezet waarbij werd gemeten met zowel een multivariate test als een A/B test met 3 varianten.

A/B/C Test

Voor de A/B/C test was de insteek hetzelfde, kijken aan welke kant de boxen de meeste conversies op zouden leveren. Daarnaast werd gekeken of een dikgedrukte tekst beter werkt dan een tekst waarbij dit niet het geval is.

Conversie Optimalisatie Mens En Relatie dubbel

De 3 varianten & het origineel waren als volgt:

  • Origineel: Boxen rechts + normale tekst
  • Combinatie 2-3   Boxen rechts + vetgedrukte tekst
  • Combinatie 3-4   Boxen links + normale tekst
  • Combinatie 1-2   Boxen links + vetgedrukte tekst

De uiteindelijke resultaten toonden aan dat met name door het vet drukken van de tekst het conversiepercentage ruimschoots verbeterde. Het verplaatsen van de box naar links had ook wel wat impact, maar niet zo zeer als het dikgedrukt maken van de tekst.

Conversie Optimalisatie ABC Boxen

De uiteindelijk resultaten toonden aan dat met name het vet drukken van de tekst het conversiepercentage ruimschoots verbeterde. Het verplaatsen van de box naar links had ook wel wat impact, maar niet zo zeer als het dikgedrukt maken van de tekst.

Multivariate Test

Conversie Optimalisatie Multivariaat

Er werd gestart met een multivariate test op de homepage. Hierbij werden 2 variaties voor elke box gecreëerd. Dit geeft een totaal van 8 combinaties plus het origineel. Het verschil met de originele tekst is dat de nieuwe teksten meer overeenkomen met de Adwords advertenties. Van belang is dan ook dat je offsite marketing uitingen overeenkomen met je onsite uitingen, in dit geval dus de overeenkomst tussen een duidelijke call to action tekst in zowel de boxen als in adwords.

Conversie Optimalisatie Multivariate boxen

Uiteindelijk is combinatie 1 de winnaar, waarbij een tekst van ‘vrijblijvend’ werd gebruikt in box 1 in combinatie met de originele tekst van box 2. Hierbij was wel statistisch significantie te herkennen in het feit dat de variatie het origineel zou verslaan, maar nog niet al de overige varianten. Doel was om direct een verbetering van conversiepercentage te behalen, waardoor combinatie 1 werd geïmplementeerd. Zo kan op basis van een simpele test het conversiepercentage ten opzichte van het origineel ruimschoots verbeteren.

Voor Mens & Relatie bleken de uiteindelijke testen te zorgen voor een flinke stijging in conversiepercentage op de site. Door eenmalig een conversie optimalisatie traject in te gaan wisten ze zich dan ook structureel verzekerd van een hoger conversieratio en dus meer leads.

Waarom investeren in Conversie Optimalisatie?

Conversie Optimalisatie is een ideale manier om het conversiepercentage op uw website te verbeteren. Een eenmalige investering laat zichzelf dan ook al snel terugverdienen en de winsten zijn blijvend. Nog beter is om te blijven testen en fine-tunen om zo tot een optimaal conversiepercentage te komen die zich op de lange termijn terug zal verdienen. De Google Website Optimizer is hierin dan ook een ideale tool om dit op een significante wijze te laten verbeteren.

Wat ook in ogenschouw genomen moet worden is dat de resultaten niet alleen sec verbeteren op de website, maar uit al de offsite kanalen doordat het conversiepercentage op de website toeneemt  Hierdoor zal de CPA afnemen binnen de SEA campagnes ten gevolge van een hoger conversiepercentage. Gevolg hiervan is dat er naast de initiele stijging in conversies met SEA er nog een extra stijging in volume qua conversies vanuit SEA behaald kan worden, doordat meerdere keywords interessant worden om op te gaan adverteren. Daarnaast wordt een investering in SEO nu misschien wel interessant aangezien het conversiepercentage is verbeterd en de aanpassingen op uw website nu wel terugverdiend kunnen worden. Kort gezegd profiteren alle kanalen mee van een conversie optimalisatie traject.

neem contact op
meer over marketing
soortgelijke artikelen