Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

De SEO implicaties van een mega dropdown menu

Mega dropdowns zijn nog altijd populair. Grote navigatiemenu’s laten veel ruimte voor veel categorieën (Hema), uitnodigende stukken tekst of grote navigatieblokken. In veel van de artikelen waarin dit fenomeen beschreven wordt, wordt in de comments aangegeven dat zo’n mega dropdown wel eens een uitdaging voor SEO kan zijn. Dat klopt. Lees ook ons artikel 'maak business impact met de website navigatie van uw website'.

Mogelijke SEO issues met een mega menu

Uiteraard is elke situatie anders, maar kort samengevat zijn dit mogelijke SEO uitdagingen:

  1. Het aantal links per pagina wordt te groot
  2. De focus van een pagina kan niet meer helder door Google bepaald worden
  3. De pagina is te weinig uniek

1. Aantal uitgaande links per pagina

Door o.a. de mega dropdown heeft bijvoorbeeld de website van de Hema ongeveer 400 links per pagina. Onetomarket hecht voor grotere websites een zeer groot belang aan de sitestructuur, waarmee we o.a. doelen op hoe verschillende pagina’s naar elkaar linken. Door het aantal links in de mega dropdowns wordt elke vorm van sturing van de linkwaarde en van siloing teniet gedaan. Daarnaast zien we uit divers onderzoek dat Google lang niet alle links op een pagina volgt, indien het aantal beschikbare links echt groot wordt.

2. Focus bepaling

Een aantal mega dropdowns bevatten naast links ook nog redelijk veel tekst. Dit zijn vaak korte zinnen, maar meerdere kortere zinnen bij elkaar vormen toch een redelijk stuk tekst. Deze ‘extra’ tekst (naast de standaard tekst op een pagina) haalt de focus van de pagina weg.

3. Unieke content per pagina

Aangezien mega dropdowns een groot deel van de broncode van een pagina beslaat, is slechts een beperkt deel van de content van de pagina’s uniek. Google zal dan ook moeite kunnen hebben om te bepalen dat elke pagina een unieke waarde heeft. In de praktijk zal Google pagina's die (in de ogen van Google) te veel op elkaar lijken, niet allemaal indexeren. Het gebruik maken van een mega dropdown kan dan uiteindelijk ook resulteren in indexatie-problemen.

Mogelijke oplossingen van een mega menu

De oplossing om mega dropdowns niet te gaan gebruiken is te kort door de bocht. Vanuit SEO perspectief kan dit het beste advies zijn, maar het gaat voorbij aan de usability voordelen die een mega drop down biedt. Het is echter belangrijk de mogelijke SEO nadelen van een mega dropdown te beseffen, zodat je daar rekening mee kan houden met de inhoud van de dropdowns.

Hieronder noemen we een aantal mogelijke oplossingen.

  1. Alleen op homepage plaatsen
  2. Mega dropdown onderaan de code opnemen
  3. Mega dropdown opbouwen met JavaScript links, images, e.d.

1. Alleen op homepage

Een homepage heeft als doel bezoekers (mensen en zoekmachines) wegwijs te helpen in de breedte van de website. Een informatieve mega dropdown sluit hierbij goed aan. Andere delen van een site (een categorie- of een productpagina) hebben als doel bezoekers meer te laten inzoomen op deze betreffende sectie. Het is daarom passend om de mega dropdown niet op elke pagina terug te laten komen, maar bijvoorbeeld alleen op de homepage of op enkele andere algemene pagina’s.

2. Onderaan in de code

Vanuit de praktijk weten we dat Google content die meer bovenaan in de content staat belangrijker acht dan content die meer onderaan geplaatst is. Zeker als de mega dropdown tekst bevat (naast links) is het daarom relevanter om het algemene menu lager in de code te zetten. Uiteraard hoeft dit geen gevolgen te hebben voor de grafische weergave van de site.

3. Opbouwen met JavaScript links en images

Een manier om in ieder geval te voorkomen dat je linkwaarde slecht verdeeld kan worden is links plaatsen in Javascript code. Een manier om te voorkomen dat tekst in dropdowns de focus van een pagina vervaagt, kan de tekst in een plaatje gezet worden.

Conclusie

De belangrijkste les van dit artikel is dat je goed moet nadenken over de SEO gevolgen van een mega dropdown. Vuistregels bestaan niet, maar probeer bij grote sites te voorkomen dat een te groot percentage van de links op je webpagina in de dropdown zit. En pas m.n. op met tekst omdat dit helemaal de content vertroebelt.

neem contact op
meer over marketing
soortgelijke artikelen