Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Marktpotentieel

Voor het ontwikkelen van een succesvolle digital marketing campagne is het fundamenteel om de markt te kennen waar je in beweegt, waar je concurrenten zitten en waar de mogelijkheden liggen om te groeien.  Binnen het project marktpotentieel onderzoeken we precies dat.

Wat is de missie en de doelstelling van de organisatie, hoe is die vertaald naar de digitale sfeer, wat zijn onze unique selling points? Dan over de markt, wie zijn concurrenten, hoe doen zij het, wat zijn hun sterke en zwakke punten, hoe hoog ligt de drempel voor nieuwe toetreders in de markt? En dan een advies: hoe hoog leggen we de lat, wat zijn mogelijke scenario's, waar moeten we de nadruk op leggen om beter uit de verf te komen?
Het project Marktpotentieel brengt de kansen en uitdagingen in kaart voor de organisatie. De uitkomst vormt de input voor de Digitale Strategie, waarin we vervolgens de stappen gaan vaststellen om tot een succesvolle digitale campagne te komen. 

Michiel alkemade, smart profile

“Onetomarket is voor Smart Profile al jaren een betrouwbare en prettige service provider en gesprekspartner, hetgeen Smart Profile in staat stelt om continuïteit en verbetering van onze digitale dienstverlening naar onze klanten te borgen."

Meer weten over je marktpotentieel?

Een inleidend gesprek over je organisatie en de verschillende aspecten van het marktpotentieel project is zo ingepland en altijd gratis.
neem contact op

Andere projecten in Business Impact

Digitale performance scan

We doen audits op huidige inrichting van account op de relevante kanalen en geven optimalisatie-advies.
lees meer 

Marktpotentieel

Ken de markt waarin je beweegt, je USP's en hoe die digitaal over het voetlicht te krijgen.
lees meer 

Digitale volwassenheid

In het Martech project implementeren we de perfecte tools en oplossingen voor jouw uitdaging.
lees meer