Onetomarket maakt gebruik van cookies. Privacy beleid.

Strategie & Data

Een succesvolle strategie begint met het bepalen van een ambitieuze en realistische groeidoelstelling. Gezamenlijk bepalen we meetbare mijlpalen die aantonen of we op het juiste spoor zitten. Altijd met oog voor de business case.
  • Digitale Strategie - vanuit de Digital Due Diligence bepalen we met jou welke strategische focus nodig is om met de organisatie naar het volgende niveau in digitale volwassenheid te komen.
  • Doelgroepen & Targeting - doelgroepen en triggers worden in kaart gebracht op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. Deze wordt opgeslagen in de datahub. De marketingactiviteiten worden daarop afgestemd waardoor targeting persoonlijk en effectiever wordt.
  • Data & tooling strategie - Door toepassing van technologie behalen we schaalvoordeel. En via een live dashboard, gevoed door onze datahub met functionele visualisatie kunnen we het succes van de strategische roadmap beoordelen en tactisch bijsturen indien nodig.
strategie en data advies

Op basis van onze Digital Due Diligence kunnen we vooruit kijken. In deze fase bepalen we de route om het gezamenlijke doel te verwezenlijken. En de meetbare mijlpalen die aantonen of we op het juiste spoor zitten.

We ontwikkelen een strategie om met inzichten vanuit technologie en data jouw doelgroep te activeren en te binden. Door data inzichten te koppelen aan marketingactiviteiten kunnen we relevanter zijn in uitingen. Door toepassing van technologie behalen we schaalvoordeel. En via een live dashboard, gevoed door onze datahub en functionele visualisatie kunnen we het succes van de strategische roadmap beoordelen en tactisch bijsturen indien nodig.

Jouw groei staat centraal in deze growth marketing aanpak, waarbij we altijd op zoek gaan naar synergie tussen kanalen om een ultieme bijdrage te leveren aan de vooropgestelde doelstelling.

Ook je digitale strategie opstellen?

Een onderbouwd stappenplan voor je korte en middellange termijnacties in digital marketing. Dat is wat je krijgt met dit project. Wil je ook zo'n plan?
neem contact op

projecten en diensten in strategie & Data

Digitale strategie

Nadat we onze business doelstellingen hebben gedefinieerd, bepalen we hier de weg er naartoe.
lees meer 

Marketing Analytics

Al onze campagnes zijn datagedreven. Hier verzamelen, visualiseren en analyseren we de data.
lees meer 

MArketing technologie 

In het Martech project implementeren we   de perfecte tools en oplossingen voor jouw uitdaging. 
lees meer 
Wij werken met de standaard in de markt
ONZE tools
cross