internet
088 - 120 34 00

Blog

Gebruikersproblemen op het internet

Van Deursen en Van Dijk (2009) hebben onderzocht welke problemen mensen ondervinden bij het gebruik van internet. Daarnaast hebben ze o.a. gekeken in welke mate leeftijd en opleidingsniveau invloed hebben op de problemen bij internet gebruik. Dit artikel is een samenvatting van de het uitgevoerde onderzoek.

Lees meer

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners