088 - 120 34 00

Matt Cutts over Google Indexing

SES, dag 2: In ‘a keynote conversation with Matt Cutts’ gaat Matt Cutts dieper in op Google indexing. De manier waarop Google updates aan de zoekindex doorvoert, is in de loop der jaren sterk veranderd. In Google’s beginjaren werd gebruik gemaakt van ‘checkpointing’ waarbij veranderingen aan het zoekalgorithme iedere 3-4 maanden plaatsvonden, waarbij sprake was van grote verschuivingen. Dit veranderde in 2000 naar maandelijkse ‘batch’ updates.

De eerstvolgende grote verandering was in 2003. Toen werden de dagelijkse kleine updates geintroduceerd, de zogenaamde ‘incremental updates’. Daardoor verscheen ‘fresh content’ in Google’s zoekindex en was er dus dagelijks nieuwe data.

Anno 2006 is dit veranderd naar de staat van ‘everflux’ waarin indexupdates dagelijks plaatsvinden. Updates in ‘side data’, bijvoorbeeld toevoegingen als sitelinks, vinden plaats in de vorm van datapushes die binnen een tijdsbestek van 2-3 weken tot een paar maanden kunnen optreden. Verschuivingen op echt grote schaal vinden veel minder vaak plaats, alleen als het echte ‘basis-algorithme’ wordt aangepast, iets wat niet snel gebeurt.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners