088 - 120 34 00

Wat online marketing ons bracht in 2008

Zo eind 2007, begin 2008 kwamen de profeten weer bijeen: wat zou Google ons in 2008 bieden? Termen als universal search en social vlogen je om de oren. Maar wat kwam er nou allemaal terecht van deze hoge verwachtingen? Welke profetieën kwamen en welke toekomstvoorspellers bleken er naast te zijn? In dit artikel willen we enkele feiten van de fictie onderscheiden.

Social Media

Nederlanders zijn steeds actiever op internet. Eind 2007, begin 2008 waren er dan ook allerlei voorspellingen over de toekomst van social media. Social media zou groter worden, meer gebruikt worden en meer verkeer leveren. Of dit waar is of niet is moeilijk te bepalen omdat de argumenten elkaar tegen lijken te spreken. Het zoekvolume naar NuJij.nl (één van de grootste Nederlandse sociale media sites) is afgenomen:

Het dalende aantal bezoekers kan overigens ook betekenen dat NuJij.nl een sterker merk is geworden en dat mensen niet meer hoeven te googlen om de site te vinden. Toch is de trend wel erg hard dalend. Daarentegen zegt een recent onderzoek van Forrester dat Nederlanders juist zeer actief zijn op het gebied van social media. RecruitmentMatters.nl vermeldt terecht dat het een hoge score is die zegt dat 20% van alle Nederlanders actief aan het schrijven is op blogs en allerlei andere sites. De populariteit van Hyves zal hier ook een rol in spelen.

De conclusie die we kunnen trekken heeft dan ook te maken met onze definitie van social media. Social news sharing sites als NuJij.nl zijn niet al te veel gegroeid, maar het bloggen en krabbelen op Hyves is in Nederland zeer populair – en dat valt ook zeker onder social media.

Universal Search

Universal search is al jaren in ontwikkeling. Dit werd dan ook begin 2008 weer door alle profeten genoemd als een ontwikkeling die in 2008 nog meer ingevuld zou worden. Zo gaven zowel Traffic Builders, Indenty en ook kleinere partijen als SEO Video aan dat in 2008 Universal Search zich verder zou ontwikkelen.

Google innoveert haar verticals en Oneboxes continu, maar uitontwikkeld zijn ze nog zeker niet. Zo is Product Search nog steeds niet beschikbaar in Nederland, maar in 2009 zal de trend niet anders zijn: verbetering. Echte vernieuwing hebben we in 2008 minder gezien. Er zijn niet veel Oneboxes of verticals bijgekomen, al is de kwaliteit van een aantal van deze verticals zeker wel gestegen.

Mobile Search

Alle profeten spraken een jaar geleden over de opkomst van mobile search. Ook onze huisprofeet deed daar aan mee. Daarnaast spreekt Indenty in haar whitepaper ook over Mobile Search:

Mobiel internet zal de hype van 2008 worden. Aan het eind van het jaar gebruiken veel jongeren en zakelijke gebruikers mobiel internet.

Halverwege 2008 werd al geconstateerd dat het gebruik van mobiel internet in een jaar met 25% was gestegen. Een recenter onderzoek van Heliview geeft een zelfde sterke stijging aan (via Molblog):

In circa één op de zes huishoudens in Nederland internetten één of meer gezinsleden inmiddels via de mobiel. Een half jaar eerder gebruikte nog geen 10 procent internet op de mobiel.

Over deze cijfers is wel iets te zeggen. Het onderzoek van Open Mobiel Internet definieert een mobiel internetgebruiker als iemand die minimaal één keer per maand mobiel internet, wat een zeer lage frequentie is. Ook de formulering van Heliview/Molbog is niet erg helder. Feit is echter wel dat het mobiel internetgebruik stijgt en dat is conform de voorspellingen van een jaar geleden.

Quality score Adwords

De quality score is de meest besproken topic binnen Adwords. De verwachtingen waren dat de concurrentie op zoekwoorden steeds groter zou worden terwijl het zoekvolume niet zo hard zou stijgen, waardoor de CPC flink zou stijgen. Toch daalde de gemiddelde klikprijs begin 2008, maar dit heeft een logische verklaring:

De dalende klikprijzen in Google advertenties zijn mogelijk te verklaren door het feit dat advertentiecampagnes steeds meer aangestuurd worden op basis van ROI, verkoop en resultaat.

Dit onderzoek ging m.n. om de klikprijs in de travel branche. Of de klikprijs ook in andere branches is gedaald is maar de vraag. Er gaat steeds meer aandacht uit naar de kwaliteit van landingspagina’s, juist omdat de concurrentie is toegenomen. Ook heeft Google in maart 2008 aangegeven dat een trage website een negatieve invloed zal hebben op de Quality Score. Dit is verklaarbaar vanuit de gedachte van Google dat de gebruikerservaring optimaal moet zijn – en wie wordt er blij van een trage website? (antwoord: webhosters die bekend staan om hun snelheid)

Consultancy

Begin 2008 schreef Wolter Tjeenk Willink van Traffic Builders dat ‘inhouse zoekmachine marketing zou toenemen’. Voor online marketing bureaus betekent dit een verschuiving van uitvoer naar consultancy. De kennis dient meer centraal te staan. Dit is ook iets wat Peter van der Graaf tijdens de Speld in de Hooiberg van januari 2008 ook al noemde.

Aan beide kanten van het spectrum zien we dit ook gebeuren. Allereerst nemen steeds meer grote bedrijven inhouse online marketeers in dienst. Vaak worden deze mensen bijgestaan door gespecialiseerde online marketing bureaus die m.n. op het kennisvlak iets toevoegen. Dit betekent dan ook dat de online marketing bureaus meer en meer kennisgedreven moeten zijn. Dit geldt ook voor Onetomarket: het afgelopen jaar hebben we een SEO boek uitgegeven, geven we steeds meer workshops en ook op de nieuwe website staat de kennisbank centraler dan ooit.

In 2009 zal deze focus op kennisoverdracht en consultancy nog meer toenemen. Nu de Best Practice Fund (BPF; bureaukorting voor grote Adwords budgetten) wegvalt, valt weg dat het vroeger direct geld opleverde als je je SEA campagne bij een bureau neerlegde. De combinatie van meer inhouse marketers en het wegvallen van de BPF zal dan ook binnen SEA leiden tot de verkoop van meer consultancy.

Google, Yahoo! en Microsoft

Het jaar 2008 (en eigenlijk ook de jaren ervoor) stond ook in het teken van concurrentie en mogelijke overnames tussen Google, Microsoft en Yahoo! Aan het begin van het jaar werd er al gezinspeeld op een fusie tussen Microsoft en Yahoo! Ook op juridisch gebied werd dit onderwerp al besproken.

Halverwege dit jaar heeft Eduard Blacquiere hier een uitgebreid artikel over geschreven. De conclusie destijds was dat Yahoo! niet door Microsoft overgenomen wilde worden, terwijl Yahoo! wel een groot advertentiecontract met Google had gesloten. Later meldde Eduard echter al dat de advertentie deal niet door is gegaan. Het jaar was roerig op het gebied van de drie grote zoekmachines, maar uiteindelijk is er niet veel veranderd.

Het bedrijf Google

Dat de profetie en de uitkomst niet altijd samen lopen zien we goed als we kijken naar de voorspellingen van de waarde van het bedrijf Google. In de Express van begin vorig jaar lazen we:

Het beursaandeel van Google stijgt boven de 1000 dollar (vandaag $ 685). Dat zijn alvast de voorspellingen van  Richard Waters, Financial Timesmedewerker en specialist in de informatica gebeurtenissen.

De werkelijkheid? Google noteert momenteel ergens rond de $310. Dit enorme verschil is niet alleen te verklaren door de economische recessie. Het geeft nog iets anders aan, namelijk dat wij met zijn allen nogal eens te positief denken over Google.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners