088 - 120 34 00

Voldoende kennis crossmediale direct marketing

De meeste reclame- en communicatiebureaus vinden dat ze voldoende kennis hebben over crossmediale direct marketing

De meeste reclame- en communicatiebureaus vinden dat ze voldoende kennis hebben over crossmediale direct marketing. De meest ingezette combinatie van marketingmiddelen is e-mail, print en website. Dat blijkt uit onderzoek waar 72 bureaus aan deel hebben genomen.
Crossmediale direct marketing is ‘het inzetten van verschillende direct marketing kanalen (zowel traditioneel als digitaal) waarbij de boodschap is afgestemd op de ontvanger’, luidt de enigszins ingekorte definitie van Copernica, dat samen met Reclameweek het onderzoek heeft laten uitvoeren.

In een persbericht dat Copernica en Reclameweek verstuurden wordt benadrukt dat het kennisniveau van reclame- en communicatiebureaus ten aanzien van crossmediale direct marketing ‘nog flink onder de maat is’. Vanuit het belang van Copernica is het begrijpelijk dat die boodschap wordt gecommuniceerd, het bedrijf is immers gespecialiseerd in het ontwikkelen van software en diensten voor crossmediale direct marketing. Wie de resultaten echter nauwkeurig bekijkt ziet dat zo’n 30 procent van de bureaus het kennisniveau over deze vorm als matig of slecht beoordeeld, terwijl de overige 70 procent aangeeft een heel goed kennisniveau te hebben.

De meest waardevolle digitale kanalen zijn websites in de vorm van minisites en landingpages (volgens 43 procent van de respondenten) en e-mail (32,6 procent). De deelnemende bureaus verwachten dat dit jaar zoekmachinemarketing (31 procent) en community marketing (28 procent) de interactieve marketingvormen zijn die de grootste opmars gaan maken. Messenger-bots en RSS scoren opvallend laag.

Uit het onderzoek blijkt dat bij bijna 80 procent van de deelnemende bureaus het online marketing budget in 2006 gestegen is. Bij een kleine 7 procent daalde het budget, terwijl bij de overige bureaus het budget gelijk bleef. Meer dan vijftig procent van de bureaus noteert een stijging van tussen de tien en dertig procent van het online budget. Een kleine twaalf procent liet een stijging van dertig procent zien.

Voor het onderzoek werden in totaal 600 reclame- en communicatiebureaus benaderd. In totaal namen 96 bureaus deel, waarvan 72 de enqu

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners