088 - 120 34 00

Verslag: Onetomarket @ Social Media Congres

Social media is al een tijdje een hot item binnen online marketing. Het aantal mensen dat zich online presenteert groeit nog altijd en de online dialoog wordt daarmee steeds belangrijker. Op het Social Media Congres (Utrecht) werden verschillende presentaties gegeven over de werking van social media, op welke manier bedrijven het in kunnen zetten om bepaalde doelen te bereiken en hoe dit gemeten kan worden. Namens Onetomarket waren Marleen Jansen en Rik Roelofs hierbij aanwezig. Hieronder een korte beschrijving van de presentaties en onze conclusie naar aanleiding van dit congres.

Matthijs Roumen (Rhinofly) en Hanneke Vos (Ruigrok NetPanel)

… vertegenwoordigden de Social Media Professionals Association (SMPA), een branchevereniging die zich richt op social media. Zij presenteerden de resultaten van een onderzoek over begrip en gebruik van social media in het bedrijfsleven. Hieruit kwam naar voren dat respondenten zeer positief zijn over social media, dat het succesvol kan zijn en men hier vertrouwen in heeft. Er is wel meer behoefte om inzicht te krijgen in de effecten en gevolgen hiervan. Hierbij is het belangrijk in ogenschouw te nemen dat de respondenten uit het onderzoek bekend zijn met social media en hier al ervaring mee hebben. Dit kan van invloed zijn geweest op de onderzoekresultaten.

Wim Bouman (Alliander) & René Jansen (Amsterdam Business School)

… behandelden ‘The curious case of sociality’. Kern van hun betoog was: ga bij de ontwikkeling uit van de (sociale) behoeften van de gebruikers en laat design daarin niet leidend zijn. Geef het platform tijd zichzelf te ontwikkelen. In de praktijk blijkt het namelijk vaak anders gebruikt te worden dan in eerste instantie gedacht. Het heeft tijd nodig om echt betekenis te krijgen.

Chris Garrett (ProBlogger)

… gaf in zijn presentatie ‘Blogging Your Business’ een overzicht van de voordelen en kansen van bloggen. Hij gaf aan dat er een aantal redenen zijn waarom een organisatie een blog in zou kunnen zetten: aandacht trekken, informeren, publiek aan je binden, motiveren, aantrekken nieuwe medewerkers en reageren. Als je besluit te gaan bloggen is het belangrijk dat je in gesprek gaat met de lezers. Als je geen conversatie wil starten, kan je beter niet gaan bloggen: “Don’t ignore your audience”.

Bas Canton & Richard Mes (Vodafone Web Relations)

… gingen in op de praktijk van social media. Het Vodafone Web Relations Team is in het leven geroepen om te kunnen reageren op wat er online gebeurt. Dit is duidelijk iets anders dan Webcare, wat in hun ogen meer bij de afdeling klantenservice hoort. Op basis van hun online bevindingen proberen ze processen binnen de organisatie te verbeteren. Dit gebeurt op drie gebieden: public trust (pro-actief , reputatie issues), customer experience (reactief, monitoring, sentiment mining) en employees engagement (intranet, ontwikkeling, kwaliteitsbewaking). Tot nu toe heeft Web Relations vooral een signaalfunctie. In de toekomst wil de afdeling meer gewicht krijgen binnen de organisatie.

Joost de Valk (Orange Valley)

… legde de koppeling tussen social media en analytics. Hoewel het belangrijk is om alle interacties rondom een merk, bedrijf of website te meten, blijkt dat niet altijd even makkelijk. Toch is het belangrijk om de resultaten van je online acties in kaart te brengen en hier een waarde aan te verbinden. Joost geeft een aantal handvatten om de resultaten van social media in kaart te brengen. Belangrijke social metrics zijn: share of conversation, CTR, direct traffic, sales en links.

Inge Wiame (Netlog)

… presenteerde de mogelijkheden die Netlog aan merken biedt om in contact te komen met de doelgroep en deze te transformeren tot ‘brand ambassadors’. Ter illustratie werden verschillende voorbeelden getoond zoals de actie van Nike waarbij Netloggers op werden geroepen een voetbalschoen te ontwerpen voor de Belgische international Vincent Kompany. De winaar van de contest werd uitgenodigd voor de interland waarin Kompany zou spelen op deze schoenen, waarna ze ook daadwerkelijk overhandigd werden aan de winnaar. Een mooie manier om betrokkenheid te vergroten dus. Verder kondigde Inge de introductie van een soort Netlog-economie aan waarin credits echte geldwaarde vertegenwoordigen. Het idee is onder andere dat merken deze credits kunnen uitdelen aan vrienden van het merk en dat deze vrienden hier bijvoorbeeld weer cadeaus mee kunnen kopen.

Frank Meeuwsen (Rhinofly)

… gaf een overzicht van de social media die Rhinofly heeft ingezet voor hun eigen branding. Dit hebben zij gedaan om kennis te verspreiden, hun netwerk te vergroten en omdat ze het zelf leuk vonden. Hiermee wilden ze nieuw personeel, concurrenten, potentiële klanten en andere geïnteresseerden bereiken. De volgende middelen werden  ingezet: een eigen weblog, Youtube, Linkedin, Hyves, Flickr, Twitter, Yammer, Slideshare, Last.FM, Wiki, en RSS monitoring. Frank gaf aan dat het inzetten van social media niet heel moeilijk is, maar je wel de juiste instelling en een ‘just do it’ mentaliteit moet hebben. Het inzetten van social media heeft Rhinofly in het verleden al veel opgeleverd, waaronder nieuwe klanten, uitnodigingen voor pitches en presentaties,  boeken en artikelen, nieuwe medewerkers, groepsgevoel bij medewerkers en PR.

Martin Kloos & Patrick Boonstra (Deloitte)

… lieten zien op welke manier zij social media hebben ingezet bij het intern stimuleren van innovatieprojecten. Hoewel het een interessante presentatie was, ging het met name over het stimuleren van innovatie binnen Deloitte en minder over het gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Alhoewel voor veel bedrijven het inzetten van social media op zich wellicht al een vorm van innovatie is natuurlijk…

Erwin Blom (The Crowds)

… sprak gepassioneerd over de vele mogelijkheden en voordelen die de inzet van social media (en online communites in het bijzonder) kunnen bieden voor bedrijven. Succesvolle communties zijn vaak gevormd rondom één onderliggende drijfveer, veelal in de vorm van een gedeelde passie of probleem, behoefte aan contact (bijvoorbeeld met experts), reputatie (erkenning/ zichtbaarheid), krachtenbundeling (voor productverbetering) of beloning. Belangrijk voor bedrijven is natuurlijk ook de ROI van dergelijke initiatieven. Mogelijke verdienmodellen zijn: advertising, sponsoring, premium accounts, verkoop van aanvullende diensten aan gebruikers, verkoop van de verzamelde data of kostenreductie op het gebied van bijvoorbeeld innovatie of klachtenafhandeling. Houd er wel rekening mee dat het opbouwen van een community veel tijd en energie kost. Een lange adem is dus noodzakelijk. Succes kan alleen bereikt worden wanneer er een sterke passie is voor het  onderwerp waar de community om draait.

Chris Brogan (New Marketing Labs)

…  vertelde als afsluiter een zeer enthousiast verhaal over handvatten voor social media. Hij gebruikte hierbij zeer recente voorbeelden en zijn belevenissen tijdens zijn verblijf in Utrecht. Hij gaf aan dat social media op den duur niet meer weg te denken is en net zo belangrijk wordt als de telefoon en email. De dialoog staat centraal en deze zal overal plaatsvinden, of je er als persoon nu wel of niet bij bent. Volgens Chris is het doel van social media potentiële klanten ‘op te warmen’. Hierbij is het erg belangrijk dat je luistert naar de mensen die je om je heen hebt. Chris brengt zijn liefde en enthousiasme voor social media over op het publiek en zorgt voor een leuke afsluitende presentatie van de dag.

Conclusie

Samenvattend kunnen we concluderen dat de inzet van social media zeker nuttig kan zijn voor bedrijven, mits er goed na wordt gedacht over de manier waarop het gebruikt zal worden door de doelgroep. Het moet dan wel een échte kans worden gegeven. Hierbij zijn passie, betrokkenheid en een lange adem belangrijke voorwaarden. Bedrijven hebben tot nu toe echter moeite de resultaten goed in kaart te brengen en te vertalen naar ROI, waardoor initiatieven snel als mislukt worden bestempeld. Jammer, want de mogelijke positieve effecten zijn overduidelijk. Bovendien worden de eerste stappen in het meetbaar maken inmiddels gezet. Naar ons eigen idee is tevens een belangrijke rol weggelegd voor de creativiteit van marketeers: zonder een onderscheidend idee wordt het moeilijk je doelgroep echt bij je merk te betrekken en tot ‘brand ambassadors’ te maken. In dat licht is de Netlog’s Developers & Brand Integration Day waar creatieve  bureaus en adverteerders samen worden gebracht een interessant initiatief.

Bekijk hier alle presentaties van het Social Media Congres.

Overigens is dit artikel iets later geplaatst terwijl dit eigenlijk al af was, ivm bug in het schedulen en reviewen van het artikel in WordPress.  Onze Excuses

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners