088 - 120 34 00

Top vs. Side ads: wat kunnen we ermee?

Sinds vorige maand is het mogelijk om te zien wat de prestaties zijn van advertenties boven, respectievelijk naast de organische zoekresultaten. Google stelt dat een nummer 1 positie bovenin heel andere resultaten kan geven dan een nummer 1 positie aan de zijkant. Om het effect hiervan te analyseren kun je op elk gewenst niveau middels de Segment-knop de verschillen tussen top en side advertenties inzichtelijk maken.

De bruikbaarheid van deze gegevens en de mogelijkheid om deze in te zetten voor concrete acties, hangt af van het analyse-niveau dat je kiest. Kijken we naar deze cijfers op campagne-niveau, dan zijn we al snel appels met peren aan het vergelijken. Immers worden de top-advertenties doorgaans vertoond voor goed presterende keywords die we graag op hoge posities zien, en de side-ads voor zoektermen waarvoor we bewust een lagere positie nastreven. Je kunt hier dus niet zien welke keywords binnen de top en side categorieën vallen, terwijl we dat voor een goede optimalisatie wel willen weten.

Gelukkig is deze informatie ook op keywordniveau inzichtelijk. Dit kan interessante mogelijkheden geven, bijvoorbeeld als er met een beperkt budget zoveel mogelijk goedkope conversies gegenereerd moeten worden. In de afbeelding hieronder is te zien dat het keyword op de top-posities een lagere conversieratio heeft en een veel hogere CPA dan op de side-posities. Dit is wel logisch en verklaarbaar; immers betekent een hogere positie vaak een hogere CPA en is de conversieratio door een hoger engagement vaak lager op lagere posities. Nu zien we dit voor dit specifieke keyword gestaafd met cijfers en kunnen we gegrond posities verlagen met het oog op voordelige conversies. We krijgen hiermee dus alvast inzicht in het verwachte effect van een CPC-verlaging.

In veel gevallen zien we positie-cijfers als hierboven, waarbij de top-ads vaak binnen de top 3 liggen en de side ads een stuk lager. Interessant zou zijn om inzicht te hebben in het verschil tussen de eerste positie bovenin en de eerste positie aan de zijkant. Met de huidige weergave van top versus side ads hebben we niet veel meer waardevolle informatie dan wanneer Google op de ouderwetse manier de posities weergeeft, zonder het onderscheid tussen top en side ads.

Wat we kunnen doen is CPC’s verhogen dan wel verlagen, echter kunnen we er daarbij nooit zeker van zijn dat top dan wel side ads verkregen worden. Google is immers niet helemaal duidelijk over wanneer welke positie bereikt wordt en naast het CPC bod speelt ook de kwaliteitsscore een rol. Een goede CTR, relevante landingspagina’s, etc. blijven dus belangrijk als een top-ad positie gewenst is.

We zijn erg benieuwd naar gehanteerde toepassingen van deze cijfers. Hoe gebruik jij de cijfers concreet om er je voordeel mee te doen?

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners