088 - 120 34 00

State of the Art Marketing: Windesheim Toppapers

Als enige Hogeschool binnen Nederland biedt Windesheim haar studenten de mogelijkheid om de bachelor keuzeminor State of the Art Marketing te volgen. Deze minor bevat een drietal kennisthema´s, te weten Online Marketing, Marketing Accountability en Customer Insights. Vanaf september 2010 hebben dertig vierdejaars studenten deze minor gevolgd en ter afsluiting een marketing event georganiseerd voor het bedrijfsleven. Windesheim heeft in samenwerking met sprekers van OnetoMarket, MarketResponse en Accountable Marketing de thema´s door middel van workshops behandeld. Daarnaast hebben studenten niet alleen een grote bijdrage geleverd bij de opzet van dit evenement, maar hebben zij ook een drietal papers gepresenteerd op het gebied van conversie optimalisatie van de website, gendermarketing en het accountable maken van actiecampagnes. In deze post een kort overzicht van de resultaten van deze papers.

Gendermarketing: Mannen en vrouwen spreken hun eigen taal

Geschreven door Inge van Boven (@IngevanBoven), Kim Bijsterbosch (@KimBijsterbosch) en Moniek Zielman (@MoniekZielman).

Gendermarketing is een nieuwe toepassing in de marketing. Vrouwen en mannen zijn in veel opzichten anders en dat is te zien in alle alledaagse activiteiten. Vanaf het begin van de dag tot het slapen gaan, zijn mannen en vrouwen anders en natuurlijk ook de manier van oriëntatie, kiezen en kopen. Bij deze vorm van marketing wordt er bewust onderscheid gemaakt tussen de verschillen bij mannen en vrouwen.

Ook is er een verschil in het benaderen van mannen en vrouwen. Het is een veel voorkomende uitspraak: ‘Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus”. Ja, soms lijkt deze uitspraak weldegelijk waar te zijn. Dit blijkt onder andere uit het verschillende beslissingproces dat mannen en vrouwen doorlopen bij een aankoop. Bij mannen is dit een lineair proces, maar bij vrouwen ligt dit iets ingewikkelder. Bij vrouwen is dit proces spiraalvormig, omdat zij de perfecte aankoop willen doen. Ook de weg die de man en vrouw op het internet doorlopen is geheel verschillend. Vrouwen zijn gevoelig voor kleuren, vormen en sfeerafbeeldingen. Mannen houden meer van systematisch opgebouwde websites, menu’s en zoekfuncties.

Soms lijkt het erop alsof mannen en vrouwen allebei hun eigen taal spreken. Om goede gendermarketing te kunnen voeren, is het van belang om eerst beide talen goed te begrijpen.
Meer leuke weetjes en bruikbare informatie vindt je in het paper en in onze presentatie.

Het accountable maken van actiecampagnes

Door Ronald Bijker @RonaldBijker, Jeroen Horstman @HorstmanJ en Jan Pols

Het intypen van ‘marketing accountability’ op Google resulteert in meer dan één miljoen zoekresultaten (januari 2011).  Er wordt veel geschreven over marketing accountability, het begrip is ‘hot’. Vragen die marketeers zichzelf moeten stellen zijn: “Hebben de marketingacties het gewenste effect en wat leveren de marketinginspanningen op?”. Want dat is marketing accountability: het voor- en achteraf meetbaar/kwantificeerbaar maken van het effect van marketingacties. Ofwel het rendement op marketinginspanningen inzichtelijk maken en hiervoor verantwoording afleggen.

Marketing accountability wordt niet altijd als positief ervaren omdat het de creatieve vrijheid van de marketeer zou doen aantasten. Daarnaast zou het marketingbudget van de marketeer onder druk komen te staan wanneer blijkt dat de gemeten resultaten tegenvallen. Desondanks krijgt het meten van marketinginspanningen een steeds hogere prioriteit. Marketeers moeten marketingacties kunnen verantwoorden met cijfers. (Grote) bedrijven willen of moeten bijvoorbeeld SOx proof zijn. SOx proof houdt in dat beursgenoteerde bedrijven zich moeten houden aan bepaalde wetten en regels. De marketingafdeling moet laten zien waar het budget aan besteed wordt en welk resultaat ermee wordt geboekt. Doordat er steeds betere ICT programma’s beschikbaar zijn en ontwikkeld worden, kunnen deze resultaten ook steeds beter in kaart worden gebracht. Daarnaast neemt door de invloed van internetmarketing, waar bijna alles meetbaar is, het besef toe dat ook offline resultaten gemeten moeten worden. Accountability is dé manier om (meer) zeggenschap te krijgen over het marketingbudget. Als de gemeten resultaten positief zijn, zal de marketeer meer marketingbudget kunnen vragen en daardoor meer creatieve mogelijkheden krijgen. De stelling dat marketing accountability de creatieve vrijheid van de marketeer zou aantasten gaat daarom niet op.

Actiecampagnes meten

Een actiecampagne is gericht op de korte termijn. Actiecampagnes kunnen wel onderdeel zijn van een lange termijn strategie. Om relaties structureel te binden volstaat een actiecampagne niet omdat de naams- en merkbekendheid na verloop van tijd wegebt. Voor actiecampagnes kunnen diverse offline (traditionele) media worden ingezet zoals televisie, radio, kranten, tijdschriften, brochures, enzovoorts. Per medium kunnen Key Performance Indicators worden opgesteld. Aan de hand van de KPI’s kan worden bepaald hoe en wat er gemeten wordt. De meest makkelijke manier welke het meeste inzicht verschaft is door periodes wel en periodes niet te adverteren. Als er een duidelijk significant verschil is in aankoopintenties, top of mind awareness en dergelijke kan er geconcludeerd worden of het adverteren zinvol is. Het resultaat van een actiecampagne kan ook worden gemeten door middel van een unieke actiecode, coupon of telefoonnummer. Het gebruik van de actiecode of coupon bepaald het succes van de advertentie. Er kan ook worden gekozen voor een specifieke landingspagina op internet. Het directe verkeer naar deze unieke pagina laat zien hoe succesvol de campagne is. Het laten invullen van een contactveld op een webpagina, waarin mensen kunnen aangeven hoe zij met het bedrijf in contact zijn gekomen, helpt bij het meten. Het invullen van contactvelden kan overigens leiden tot extra drempels voor de consument. Gevolg kan zijn dat de klant dan niet tot een conversie overgaat. Tot slot kan middels enquêtes, interviews en panelgesprekken onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld het imago van een bedrijf in de ogen van consumenten. Het gemeten imago voor, tijdens en na de marketingactie bepaalt het succes van de actiecampagne.

Conversie optimalisatie door middel van Cialdini principes.

De laatste paper over online marketing werd geschreven door Niels Jellema (@NielsJellema), Danny van der Heijden (@DannyvdHeijden) en Erik Mendel (@ErikMendel). De inhoud met betrekking tot de Cialdini principes toegepast op de aankoopfunnel was dermate interessant dat deze zeer binnenkort als uitgebreid artikel zal verschijnen op Frankwatching. Het volledige paper is echter al te downloaden.

Namens Onetomarket willen we alle studenten bedanken voor de interactieve en leerzame periode en wensen jullie allemaal veel succes met het afstuderen.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners