088 - 120 34 00

SEA & Conversieverbetering

Wil je als webwinkel de beste resultaten halen uit je Adwords campagne, dan zijn er diverse manieren om dit te bereiken. Een cruciale factor voor het optimale rendement uit een adwords campagne is toch de juiste inzet van de analytics tools daaromheen. Immers meten blijft weten, en zo geldt het ook voor adwords. De inzet van de Google conversion tracker naast een goed analytics pakket zorgt dan ook voor de beste resultaten.

SEA & Analytics

 • Conversion tracker.

  Voordelen: Directe & frequente Adwords optimalisatie met behulp van de conversion tracker. Met behulp van de Conversion Tracker kunnen directe inzichten binnen zowel het adwords programma als de editor gehaald worden. Op deze wijze kunnen er dan ook snelle optimalisaties uitgevoerd worden op zoekwoord, advertentietekst, ad-group en campagne niveau. Nadeel is dat wanneer enkel de conversion tracker is geïmplementeerd er weinig ruimte is voor een diepere scan van de campagnes (e-commerce, pageviews etc.), aan te raden is dan ook om naast de conversion tracker nog een analytics programma te gebruiken.

 • Analytics & Conversion Tracker

  Daarnaast bieden Analytics programma’s als Google Analytics, HBX, Indextools etcetera een diepere scan op de materie. Dit biedt extra opties voor inzicht in de prestaties van de campagnes (opbrengsten m.b.v. e-commerce, pageviews etc.). Met behulp van deze data kan er bovendien periodiek geoptimaliseerd worden op basis van bijvoorbeeld ROI of Cost Per Page View. Bovendien kan nuttige informatie uit andere verkeersbronnen gebruikt worden in de adwords campagne, denk hierbij bijvoorbeeld aan goed converterende zoekwoorden vanuit organische resultaten die toegevoegd zouden kunnen worden aan een adwords campagne. Door zowel een analytics programma als de conversion tracker te gebruiken wordt dan ook de ideale situatie gecreëerd voor het optimaliseren van een adwords campagne.

SEA Optimalisatie

Wanneer de voorwaarden voor het optimaliseren aanwezig zijn, kunnen binnen adwords de volgende optimalisaties uitgevoerd worden:

 • Conversie Optimalisatie (zoekwoorden): Met behulp van de data uit de conversion tracker worden posities aangepast van zoekwoorden. Goed converterende zoekwoorden tegen een goede CPA worden op topposities geplaatst. Slecht converterende zoekwoorden tegen een te hoge CPA worden gepauzeerd of de CPC biedingen van verlaagd. Hiermee krijgen de juiste zoekwoorden meer aandacht en slecht presterende minder, op deze wijze wordt er dan ook gestreefd naar winstmaximalisatie.
 • Conversie Optimalisatie (teksten): Binnen het rapportcentrum van adwords kunnen er gegevens uitgedraaid worden over de conversiedata van de verschillende advertentieteksten. Met behulp hiervan kunnen de beste teksten gecreëerd en geoptimaliseerd worden, niet presterende teksten kunnen zo bovendien in een oogopslag verwijderd worden.
 • Search Query Rapporten: Door het uitvoeren van Search Query Rapporten kunnen er negatieve zoekwoorden evenals nieuwe zoekwoorden toegevoegd worden aan de campagnes. Door deze regelmatig uit te voeren, wordt het aantal irrelevante zoekopdrachten geminimaliseerd (negatives) en kunnen de campagnes bovendien aangevuld worden met relevante zoekwoorden.

Daarnaast zijn er ook optimalisatiemogelijkheden buiten het Adwords systeem zelf mogelijk door gebruik te maken van analytics programma’s als Indextools, Google Analytics & HBX.

 • Organische Resultaten: Analyseer de goed converterende zoekwoorden uit de organische resultaten en voeg ze daar waar nuttig toe aan je adwords campagne.
 • E-commerce: Voor retailers is het van belang om te meten op ROI niveau, met behulp van E-commerce tracking is dit dan ook mogelijk. Optimaliseren op ROI niveau kan dan vervolgens ook op adwords niveau geschieden door de kosten/opbrengsten van de zoekwoorden naast elkaar te leggen en op basis daarvan posities aan te passen.
 • Optimaliseren op basis van pageviews: Websites waarvan het verdienmodel banner verkoop is, hebben baat bij een optimalisatie op basis van pageviews. Met behulp van data uit analytics kunnen deze gegevens over de Cost Per Page View (CPPV) van elk zoekwoord dan ook verkregen worden. Vervolgens kan met behulp van deze data de adwords campagne geoptimaliseerd worden.

Zo zijn er dan ook voldoende mogelijkheden om een adwords campagne te optimaliseren. Om tot het optimale resultaat te komen is er echter een samenspel nodig met zowel de inzichten komend uit analytics als wel het toepassen van deze in de adwords campagnes.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

  onze partners