088 - 120 34 00

SEA Aandachtspunten voor Travel gerelateerde klanten

Het inzetten van Google voor travel gerelateerde diensten is een zeer goed verkoopkanaal. Als je als ticketverkoper of vakantieaanbieder niet vindbaar bent binnen Google, kan je hierdoor veel sales mislopen. Het is daarom belangrijk dat travel gerelateerde klanten zich bewust zijn van het belang van Google en zich hierin verdiepen.

De gesponsorde advertenties binnen Google, vallend binnen het vakgebied SEA (Search Engine Advertising) bieden een aanbieder de mogelijkheid klanten aan te trekken en hen aankopen te laten doen. Het zoekgedrag van consumenten verschilt binnen verschillende branches en om deze reden is het beheer van een account voor travel gerelateerde producten ook verschillend. Hieronder zullen 8 punten besproken worden die relevant zijn voor de opzet en het beheer van een AdWords account binnen de travel branche.

1) Seizoensinvloeden

Binnen de travel branche heb je veel te maken met seizoensinvloeden. Ten eerste zal het productaanbod zich aanpassen aan de seizoenen, denk hierbij aan winter- en zomervakanties. Dit zal van invloed zijn op de campagne en de focus zal per seizoen verschillen. Naast de producten die veranderen, is ook het zoekgedrag van de consument afhankelijk van de seizoenen. In bepaalde maanden zullen consumenten zich meer op internet bevinden om bijvoorbeeld een vakantie te boeken, dan in andere maanden. Dit alles betekent dat je je als beheerder van een account bewust moet zijn van de seizoensinvloeden en dat je hierop inspeelt.

Je zou dit kunnen doen door verschillende campagnes op te zetten die zich richten op bijvoorbeeld zomer- en winterbestemmingen. Tijdens de boekperiode voor de zomervakantie, zou je de wintercampagne uit kunnen zetten en andersom. Houd er hierbij wel rekening mee dat sommige boekperiodes elkaar kunnen overlappen. Zorg ervoor dat je een goed inzicht hebt in de markt en in het boekgedrag van de klanten.

2) Actiecampagnes

Een travel gerelateerde account heeft vaak te maken met actiecampagnes. Deze actiecampagnes kunnen bijvoorbeeld gebaseerd worden op de bezettingsgraad van campings, vliegtuigstoelen, vakantiehuisjes, etc. Dit betekent dat je flexibel moet zijn binnen je account en het mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld bepaalde bestemmingen meer aandacht te geven. Als een ticket-aanbieder de bestemming Londen wil promoten, moet je binnen je account actie ondernemen.

Dit zou je kunnen doen door de huidige zoekwoorden en advertenties voor Londen meer dagbudget te geven of eventueel de CPC’s te verhogen, zodat deze bestemming op zeer goede posities wordt vertoond. Je zou ook een nieuwe actiecampagne aan kunnen maken voor Londen en hiervoor een speciale advertentie kunnen schrijven. Hierbij is het belangrijk niet dubbel te adverteren op de bestemming Londen, dus via je actiecampagne én je structurele campagne. Wij raden aan de bestemming London in de structurele campagne te pauzeren en de actie campagne aan te zetten. Op het moment dat de actiecampagne is afgelopen, kan de actiecampagne uitgezet worden en de bestemming in de structurele campagne weer aangezet worden.

3) Dynamiek

De travel branche is een zeer dynamische markt, wat invloed heeft op het beheer van de account. De prijzen zullen continue veranderen, de aanbiedingen, de bezetting, etc. Binnen een travel gerelateerde account, zal het nog meer dan bij andere accounts, mogelijk moeten zijn je account flexibel aan te passen.

Om in te kunnen springen op de dynamiek binnen de markt is het belangrijk dat de account een zeer duidelijke en overzichtelijke structuur heeft. Het zal waarschijnlijk regelmatig voorkomen dat prijzen veranderen. Wij raden aan hier een tool voor te gebruiken, zodat dit snel en secuur gebeurt. Hiervoor zijn verschillende diensten op de markt, maar het is ook mogelijk hier zelf een tool voor te bouwen, bijvoorbeeld een Macro binnen Excel.

4) Verschil top- en normale bestemming

Omdat elke travel gerelateerde aanbieder verschillende bestemmingen zal hebben, waaronder topbestemmingen en minder bekende bestemmingen, is het goed hier onderscheid in te maken binnen de account. Dit kan je doen door verschillende campagnes aan te maken voor topbestemmingen en de overige bestemmingen. Aan de topbestemmingen kan je bijvoorbeeld meer budget toe kennen. Op deze manier kan je deze bestemmingen overzichtelijker beheren en ervoor zorgen dat de topstemmingen altijd genoeg budget hebben.

5) Beïnvloedbaar door het nieuws

Het nieuws heeft grote invloed op accounts binnen de travel branche. Als je bijvoorbeeld vliegtickets verkoopt naar Dubai en daar vindt een zeer groot vliegtuigongeluk plaats, dan heeft dit invloed op de account. Ten eerste kan het zijn dat mensen de komende maanden minder vluchten zullen boeken naar Dubai. Ten tweede is het mogelijk dat de impressies toe zullen nemen omdat meer mensen zoeken naar deze bestemming, omdat ze willen weten wat er is gebeurd. Het kan dan voorkomen dat je vertoond wordt voor het zoekwoord: Dubai vliegtuigongeluk. Het kan dus gebeuren dat je advertentie verschijnt op zoekwoorden waarmee je juist niet geassocieerd wil worden.

Het is belangrijk je hier als aanbieder niet aan te verbinden en wij raden dan ook sterk aan dit soort woorden als negatief (woorden waarop je niet gevonden wilt worden) in de account op te nemen. Het is dus belangrijk op de hoogte te blijven van het nieuws en je er altijd bewust van te zijn hoe bepaald nieuws van invloed kan zijn op de campagneresultaten en deze termen als ‘negative’ op te nemen.

6) Beïnvloedbaar door de economie

Naast het nieuws hebben ook ontwikkelingen binnen de economie invloed op het zoekgedrag van mensen. Een vakantieaankoop is één van de grootste aankopen die een gemiddelde consument per jaar doet. Op het moment dat er slechte economische berichtgevingen zijn, kan dit van invloed zijn op het zoekgedrag en boekgedrag van consumenten, waardoor dit je account kan raken.

Op dit moment is de kredietcrisis goed voelbaar. Consumenten stellen het boeken van een vakantie steeds langer uit, waardoor er op dit moment minder boekingen plaatsvinden. In de zomer worden meer lastminute-aankopen verwacht. Het is verstandig je bewust te zijn van deze ontwikkelingen en in je campagnes hier op in te spelen. Zorg in ieder geval dat je vindbaar bent op ‘lastminute’ termen.

7) Het weer

Zo veranderlijk als het weer! Het is een uitdrukking en deze is letterlijk van toepassing op een travel account. Als het dagen achter elkaar slecht weer is dan zijn consumenten eerder geneigd een vakantie te boeken dan als het mooi weer is. Het weer kan dus invloed hebben op het zoekgedrag van de consumenten. Ook hierbij is het belangrijk bewust te zijn van deze invloeden en hier je budget op aan te passen. Als er dus een lange periode slecht weer voorspeld wordt in de zomer, dan is het des te belangrijker genoeg budget toe te kennen aan je campagne, omdat het zoekverkeer wel eens zou kunnen toenemen en je meer clicks kan verwachten.

8 ) Aankoopcyclus

De aankoopcyclus van een klant is over het algemeen redelijk stabiel. Er wordt als eerst breed georiënteerd en zodra een klant beter weet wat hij wil kopen, worden de zoekopdrachten specifieker. Bovengenoemde punten kunnen van invloed zijn op de aankoopcyclus van de consument. Het is dus belangrijk je bewust te zijn van de aspecten die je klant kunnen beïnvloeden en hier tijdig op in te spelen. Dit kan dus door het budget op een goede manier te beheren en in te zetten en door het flexibel beheren en aanpassen van de campagnes.


Conclusie

Over het algemeen is een travel gerelateerde account veel dynamischer dan andere accounts. De reden hiervoor vormen de vele aspecten die het zoekgedrag van mensen kunnen beïnvloeden in de reisbranche, zoals de economie, het nieuws, het weer etc. Naast het zoekgedrag dat beïnvloedbaar is, is het productaanbod van de aanbieder ook zeer wisselend. Prijzen en bezettingsgraadcijfers zullen bepalen welke bestemmingen of aanbiedingen zullen gelden en waar de focus op komt te liggen.

Wij raden aan een zeer goed overzicht te creëren van een account binnen de travel branche, breng een duidelijke structuur aan, zodat het budget gemanaged kan worden en er een duidelijk overzicht is van de account. Hierdoor kan er flexibel mee omgegaan worden en kan de account mee veranderen met de dynamische travel branche.

Op het moment dat je je bewust bent van de aspecten die een account kunnen beïnvloeden, dan kan je je er ook beter tegen wapenen, of er in ieder geval op inspelen.
Laat je niet verrassen door de markt, maar ben deze een stap voor!

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners