088 - 120 34 00

Scholieren brainstormen over klimaat met Google Docs & Spreadsheet

Scholieren in twintig landen hebben online gebrainstormd over de klimaatverandering en het broeikaseffect. Het bijzondere was dat Google de brainstorm online mogelijk maakte met haar Google Docs & Spreadsheet software. De oplossingen die de scholieren bedachten zijn op 27 november in een paginavullende advertentie in USA Today geplaatst.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners