088 - 120 34 00

Postordersector floreert dankzij internet

De opkomst van internet heeft een stevige impuls gegeven aan de postordersector

De opkomst van internet heeft een stevige impuls gegeven aan de postordersector. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal postorderbedrijven de afgelopen twee jaar is verdubbeld tot 3200.

Het gros van de nieuwkomers in de sector heeft nauwelijks of geen personeel. De brancheorganisatie voor thuiswinkelbedrijven, Thuiswinkel.org, noemt de trend ‘evident’. ‘We zien dat terug in de enorme groei van onze vereniging’, zegt directeur Wijnand Jongen. Volgens hem ligt het aantal thuiswinkelbedrijven in Nederland beduidend hoger. Hij schat dat aantal tussen de 10.000 en 20.000.

‘De groei komt enerzijds van bestaande winkels, zoals supermarkten en reisbureaus. Die worden in toenemende mate actief op internet. Daarnaast zien we echte nieuwkomers, waaronder veel consumenten die hun eigen webwinkel opzetten.’
Deze groep neemt de toename van postorderbedrijven zonder personeel grotendeels voor zijn rekening. De particulieren richten zich vaak op nichemarkten. Vier vijfde van de nieuwe aanmeldingen bij Thuiswinkel.org betreft kleine, particuliere webwinkels.

De opmars van kleine webwinkels blijkt ook uit de omzetontwikkeling in de sector, die achterblijft bij de groei van het aantal initiatieven. In de periode dat het aantal postorderbedrijven volgens de CBS-cijfers verdubbelde, nam de omzet in de thuiswinkelbranche met ruim 30 procent toe tot 3,26 miljard euro (ANP).

Bron: www.adformatie.nl

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners