088 - 120 34 00

Optimaliseer gratis de zichtbaarheid op Twitter

Een belangrijk onderdeel van een Twitteraccount is de profiel omschrijving, ook wel bio genaamd.  De bio is de plek waar je in 160 tekens kan beschrijven wie je bent of wat je interesseert. Voor  een merk of bedrijf is de bio dé plek waar beschreven kan worden wat het bedrijf doet en wat het speciaal maakt.

Kortom de bio is een plek voor jezelf,  een bedrijf of merk om bij Twitteraars aandacht te vragen voor het Twitteraccount en ze te overtuigen je account te volgen. Maar wanneer en hoe word mijn bio eigenlijk weergegeven?

In deze blogpost een overzicht hoe Twitter jouw Twitter account gratis promoot en hoe jij hier voordeel van kan hebben. Uiteraard volledig geüpdate na het invoeren van de vernieuwde zoekfunctie vorige week.

Bij zoekresultaten en trending topics

Door de update aan de zoekfunctie is het niet meer mogelijk om via de zoekfunctie te zoeken naar relevante Twitter accounts. Dit komt doordat de optie zoeken op ‘People’ is verdwenen bij de resultatenpagina en het nu alleen mogelijk is om op tweets te zoeken.

Toch heeft Twitter de ‘People search’ niet helemaal verwijderd van de resultatenpagina en bij trending topics, zo worden er nu vier relevante Twitter accounts weergegeven rechtsboven naast de zoekresultaten. De relevantie wordt bepaald door de zoekwoorden die terugkomen in de bio. De bio zal dus relevante woorden moeten bevatten waar jij op gevonden wilt worden. Wat opvalt bij de weergegeven accounts, en wat handig is om te weten, is dat alleen de eerste 50 tekens uit de bio van het account worden weergegeven. De eerste 50 tekens van de bio moeten dus genoeg aandacht trekken voor jouw account.

Wel is het mogelijk om meer relevante accounts te vinden, dit kan door te klikken op ‘view all’. Hierdoor verschijnt er een lijst van meer relevante Twitter accounts die passen bij het ingevoerde zoekwoord. Na het klikken op ‘view all’ kom je in het vernieuwde ‘Who To Follow’ gedeelte, zoals hieronder weergegeven.

De eerste vier Twitter accounts zijn dezelfde als werden weergegeven op de resultatenpagina, het verschil is dat hier de volledige bio wordt weergegeven. Wat opvalt is dat de het ingevoerde zoekwoord vetgedrukt wordt weergeven in de verschillende bio’s.

Who To Follow

Het ‘Who To Follow’ gedeelte is gericht op het vinden (en volgen) van voor jou interessante Twitteraccounts die je op dat moment nog niet volgt. Zo worden, na het klikken op het tabblad ‘Who To Follow’ in de menubalk, op de landingspagina een aantal suggesties gegeven op basis van wie jij volgt. Tevens is te zien bij ‘Followed by’ wie van jou volgers het Twitteraccount ook volgt. Met het Who To Follow tabblad kan je gemakkelijk voor jou interessante Twitteraccounts volgen en dit is tevens de plek waar Twitteraars jouw account gemakkelijk kunnen vinden.

Zoals te zien is op de afbeelding hieronder heeft het ‘Who To Follow’ tabblad zijn eigen zoekfunctie en geeft het de mogelijkheid om te zoeken naar personen en Twitteraccounts. Zoals dit eerst het geval was bij de ‘People search’ in de algemene zoekfunctie.

Ook is te zien, in de afbeelding hieronder, dat de bio van ReisAfflilate volledig ontbreekt. Dit zal weinig interesse wekken om het account te volgen.

You recently followed

Onder het kopje ‘You recently followed’ geeft Twitter twee accounts weer die lijken op het account die je recentelijk gevolgd hebt. Deze suggesties kunnen bij elk recentelijk gevolgd account worden weergegeven, door te klikken op de profielfoto. Ook dit is een extra plek waar je Twitteraccount onder de aandacht wordt gebracht.


Op de profielpagina (en dus ook bij de concurrent)

Op elk Twitterprofiel worden drie accounts weergegeven die lijken op het Twitterprofiel waar jij je op dat moment bevindt. Dit kan bij merken en bedrijven betekenen dat de Twitteraccounts van de concurrent worden ‘gepromoot’ en dus ook jouw account bij de concurrent. Ook hier wordt niet de volledige bio weergegeven, maar weer slechts 50 tekens. Let dan ook op de volgende vraag: staan de belangrijkste woorden van jouw bio wel in de eerste 50 tekens en trekt jouw bio wel de aandacht?

Zo is te zien op de afbeelding hieronder dat het na het lezen van de korte bio van Netsociety (Netsociety, opgericht in 2007, is het vernieuwende or..) niet echt duidelijk is wat bedrijf doet. Bij Opmax daarentegen is het wel gelijk duidelijker.

Tevens worden er twee relevante accounts getoond na het klikken op de follow button op het Twitterprofiel, zoals hieronder te zien is. Ook bij deze weergaven worden er slechts een beperkt aantal tekens weergegeven.

Conclusie
Door het opstellen van een goede bio voor jou, je bedrijf of merk, kan je maximaal profiteren van de gratis promotie die Twitter op de verschillende plekken maakt voor jouw account. Dit kan voor jou, je bedrijf of merk leiden tot extra volgers en bereik. Bij een goede bio is er rekening gehouden met:

–    De relevante woorden waar het account op gevonden wil worden,
–    De woorden en maximaal aantal tekens die worden weergeven bij verschillende weergaven.

Dus zet jij de gratis advertentie ruimte op Twitter al goed in voor jouw Twitter account?

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners