088 - 120 34 00

NMD 2009: Co-Creatie & Het ‘beraken’ van de Consument

Donderdag 25 juni j.l. vond voor de tweede keer de Nationale Marketing Dag plaats in het NBC. Gedurende deze dag ben ik naar sessies van vijf verschillende sprekers gegaan, de rode draad die door de verschillende sessies heen liep waren de nieuwe wijzen waarop bedrijven de consument proberen te bereiken, zowel online als offline. Sleutelwoorden die hierbij vaak werden gehoord zijn ‘Co-creatie’, ‘Beraken’ en Innoveren.

Co-Creatie

Gedurende de presentatie van Richard van Hooijdonk kwamen enkele interessante vormen van co-creatie voorbij. Co-creatie is ook wel het betrekken van de consument bij de ontwikkeling/aanpassing van producten. Het creëren van je eigen zelf ontworpen schoen op de website van Nike werd hierbij als voorbeeld gegeven. Hierbij kan de consument zelf zijn nieuwe Nike schoenen aanpassen naar zijn eigen smaak en deze vervolgens kopen. Het bedrag dat de consument betaalt is echter vele malen lager dan wat het Nike kost aan de ontwikkeling van de schoen. De grote waarde achter het hele project ligt naast de interactie tussen consument en merk echter in het feit dat Nike op deze wijze de nieuwste trends kan waarnemen en hierop kan inspelen met z’n nieuwe modellen.

Ook bij Ben & Jerry’s speelde de interactie en de uiteindelijke creatie van een nieuw product een belangrijke rol. Op de website werd bezoekers de vraag gesteld welke smaak ze graag nog een keer verwerkt zouden willen zien worden in het ijs. Vervolgens werd witte chocolade als smaak gekozen door de gebruikers, waarna deze smaak werd gecreëerd. Mooi voorbeeld van vraag uit de markt waar Ben & Jerry’s vervolgens op inspringt.

Co-Creatie kwam ook terug in de presentatie van Heineken, waar met jouwheineken.nl een voorbeeld werd gegeven hoe consumenten zelf het product (een sixpack bierflesjes) naar hun eigen gelieven kunnen ontwerpen. Kortom, interactie tussen het merk en de consument met als resultaat een product dat samen gecreëerd is.

Beraken versus Bereiken

In meerdere presentaties kwam de term ‘beraken’ terug, ofwel de consument daadwerkelijk een gevoel te laten geven bij je product. Voorheen lag de focus met name op bereik, dus op welke wijze kan er een zo groot mogelijk publiek aangetrokken worden, hiervoor waren met name tv en radio commercials uitstekende middelen. De verschuiving is echter verlegd naar beraken aangezien de consument steeds kritischer wordt ten opzichte van producten en beter op de hoogte is van de aankoopmogelijkheden. Van belang is dan ook dat je als merk/product wat extra’s biedt en voorziet in de behoefte van de klant. Mogelijkheden hierin liggen online, denk hierbij aan social media als Twitter waarin interactie met de klant online aan kan worden gegaan. Maar ook offline, Ben & Jerry’s gaf hierin als voorbeeld de zogenaamde Peace, Love & Icecream evenementen die ze organiseren.

Innoveren, juist nu!

Het is crisistijd en tijd voor innoveren lijkt momenteel dan ook niet aan de orde, gezien de krapte qua budgetten. Tijdens de vele presentaties kwam naar voren dat juist nu op het moment dat bedrijven het moeilijk hebben, het tijd is om te innoveren en  je de werkelijke meerwaarde van je product aan de kaak moet stellen. Op deze wijze kan onder meer de stap richting internet en social media voor veel bedrijven de juiste zijn. Beraak je publiek, neem ze mee in de ontwikkeling van nieuwe producten en ga de 2.0 interactie met ze aan via social media als Twitter & Hyves. Wees op deze wijze weer onderscheidend en verval niet in de rol van traditionele adverteerder die niet luistert naar zijn klanten. Als afsluiter dan ook een treffend filmpje dat gepresenteerd werd bij de sessie van Heineken.

Advertiser versus Consumer
[dailymotion width=”540″ height=”400″]http://www.dailymotion.com/video/x5mxpj_inspiration-anyoney-the-trailer_webcam[/dailymotion]

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners