088 - 120 34 00

Nieuwe cookiewet van kracht. Wat nu?

cookiewet

Er is veel ophef geweest over de cookiewet. Iedereen kent het: op bijna iedere website die je bezocht moest je eerst een cookie accepteren. Bijzonder hinderlijk en weinig effectief: iedereen klikte die melding zo snel mogelijk weg zonder te lezen. De echte haters installeerden gewoon een cookie plug-in in hun browser, waarmee cookies automatisch geaccepteerd werden.

Waarom een cookiewet?

We gaan terug naar 2011. Volgens de Europese e-privacy richtlijn moest ieder Europees land in haar wetgeving vastleggen hoe de opt-in voor gebruik van tracking cookies is vastgelegd.

De cookiewet werd ‘om privacy regels’ door Brussel in het leven geroepen om website bezoekers te informeren over welke cookies er geplaatst worden. Op 15 april 2011 werd in Nederland een wetsvoorstel ingediend, die na enkele aanpassingen op 22 juni 2011 door de Tweede Kamer is aangenomen.

Hoewel de intentie vanuit Brussel goed was, werd door Den Haag een eigen draai gegeven aan deze regelgeving. In Nederland moesten bezoekers expliciet toestemming geven om cookies te plaatsen. Aan het feit dat bezoekers simpel in hun browser aan kunnen geven welke cookies wel en niet zijn toegestaan om te plaatsen, werd voorbij gegaan.

Cookies die noodzakelijk waren om websites te laten functioneren, of die noodzakelijk waren om een door de website bezoeker gevraagde dienst te laten functioneren, vielen onder de uitzondering van de cookiewet. Cookies die gebruikt worden om statistieken bij te houden en het gedrag van bezoekers van jouw website in de gaten te houden vielen echter niet onder bovenstaande uitzonderingen. Het gevolg? Deze cookies mochten pas geplaatst worden, nadat de bezoeker hier zijn toestemming voor gegeven had.

Vier jaar later…

Ondertussen was iedereen uitgekauwd op cookies en kwam ook bij onze overheid het besef dat we doorgeschoten waren met ons ‘privacy reglement’. Op 4 februari is het wetsvoorstel om de cookiewet te versoepelen, aangenomen in de Eerste Kamer. Op 11 maart is deze wetswijziging van kracht.

Wat er veranderd is: cookies die geplaatst worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website, of andere geleverde diensten (zoals A/B testing of affiliate cookies) mogen nu geplaatst worden zonder toestemming van de gebruiker. Belangrijke voorwaarde daarbij is echter wel dat de cookies geen, of slechts een geringe inbreuk maken op de privacy. Het is hierbij aan de website eigenaar zelf om te bepalen wanneer  er sprake is van ”geen of een geringe inbreuk op de privacy” van haar bezoekers. Heb je samenwerkingsverbanden met derde partijen, controleer de gemaakte afspraken goed voordat je geen toestemming meer vraagt!

Google Analytics

Heikel punt in Online Marketing zijn de Google Analytics cookies. Door de wijziging is het mogelijk om Analytics cookies te plaatsen en je tóch aan de privacywet houden. Om dit te realiseren moet je de volgende stappen doorlopen:

  1. Accepteer het “Amendement gegevensverwerking” in je Analytics-account (‘Beheer’ > ‘Account instellingen’ en dan helemaal onderaan);
  2. Blokkeer het meezenden van volledige IP-adressen (ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true);) en forceer tevens SSL (ga(‘set’, ‘forceSSL’, true););
  3. Zet het delen van gegevens met Google uit (‘Beheer’ > ‘Account instellingen’ en dan vier instellingen uitvinken);
  4. Informeer je bezoekers in een cookieverklaring of privacyverklaring over je gebruik van Google Analytics.

Let op: het implementeren van anonymizeip zorgt ervoor dat het uitsluiten met IP filters in Google Analytics niet meer werkt. Wanneer veel werknemers of partners de website bezoeken, worden deze nu weer meegenomen. Hierdoor vervuil je de statistieken.

Heb je vragen over welke gevolgen deze wetswijziging voor jou heeft? Heb je hulp nodig bij het instellen van je Analytics account? Neem dan contact met ons op!

Met dank aan Cookierecht.nl!

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners