088 - 120 34 00

Nieuw in Google AdWords: ‘Roulerende Sitelinks’

Sitelinks zijn een optie binnen AdWords dat al sinds enige tijd bestaat en het wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo wordt er met sitelinks meer aandacht getrokken naar de desbetreffende advertentie, kun je meer informatie plaatsen en kun je de gebruiker beter en specifieker begeleiden naar datgene waar hij of zij naar op zoek is.

Een hoop voordelen dus, en daarom wordt dit ook dikwijls toegepast door adverteerders. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de CTR door het gebruik van sitelinks stijgt met een gemiddeld percentage van 30%.

Het succes van sitelinks heeft Google aangezet om dit concept te blijven verbeteren, en dit heeft geleid tot verschillende ontwikkelingen. Waar in het begin bijvoorbeeld alleen bij de advertentie op positie één sitelinks werden vertoond, zo komt tegenwoordig de top drie in aanmerking. Ook kunnen tegenwoordig sitelinks vervangen worden door locatie-, product- en telefoon extensies.

Een nieuwere ontwikkeling bij sitelinks is de roulatie ervan. Waar voorheen altijd de eerste vier ingevulde sitelinks werden vertoond, zo worden tegenwoordig de sitelinks gerouleerd wanneer er meer dan vier zijn toegevoegd door de adverteerder. Welke sitelinks vertoond worden, wordt bepaald door drie factoren, nl. de volgorde waarin de adverteerder ze in AdWords heeft gezet, de CTR van de individuele sitelinks en de lengte ervan. In totaal kunnen er tien sitelinks worden toegevoegd.

Tijdens het testen van de nieuwe functie bij een aantal bedrijven ben ik tot de conclusie gekomen dat de volgorde waarin de sitelinks in AdWords worden gezet door de adverteerder veruit de grootste invloed heeft op het roulatieproces. Omdat er geen optie is om te kiezen voor gelijkmatige vertoning, of voor vertoningen uitsluitend op CTR, conversie e.d. is dit een significante beperking bij deze nieuwe functie.

Ook het feit dat je in AdWords niet per sitelink kunt zien wat de resultaten zijn op gebieden als CTR, clicks en conversies maakt het gebruik van (roulerende) sitelinks tot verminderde toegevoegde waarde. Vooralsnog kan dit alleen opgelost worden door de sitelinks te voorzien van tags zodat de resultaten ervan kunnen worden uitgelezen in Google Analytics. Helaas gaat het idee achter automatisch roulerende sitelinks hiermee verloren.

Roulerende sitelinks is een concept dat mogelijkheden biedt voor de toekomst wanneer dit door Google wordt verfijnd. Helaas is het op dit moment, bij gebrek aan opties, een toevoeging van weinig waarde.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners