088 - 120 34 00

Meer inzicht in e-mailcampagnes door analytics

Marketingintelligentie geeft online marketeers informatie om zakelijke beslissingen te nemen. Het biedt analysegegevens door informatie van verschillende bronnen bij elkaar te brengen. Hierdoor heb je een compleet overzicht van je resultaten en de mogelijkheid om je online strategie te evalueren.

Een goed converterend kanaal is e-mailmarketing. Inzicht in het resultaat behaald via e-mailcampagnes ten opzichte van andere kanalen is belangrijk. Door e-mail campagnes te taggen wordt in Google Analytics het gedrag van de bezoekers afkomstig van een e-mailcampagne gemeten.

Email
Uit de statistieken van je e-mailsoftware pakket kan je onder andere open-click ratio’s en bouncerates halen. Dit zijn interessante gegevens om inzicht te krijgen of ontvangers daadwerkelijk een nieuwsbrief openen en of ze in de nieuwsbrief op een link hebben geklikt. Het gedrag op de website van de bezoeker kan niet uit deze statistieken gehaald worden. Als je een nieuwsbrief naar klanten stuurt met aanbiedingen wil je niet alleen weten of ontvangers klikken op een link. Je wilt ook weten of ze daadwerkelijk tot aankoop overgaan. Sommige betaalde statistiekpakketten als Sitestat hebben in hun pakket de mogelijkheid ingebouwd dat je de gegevens van je e-mailpakket kan koppelen aan Sitestat. Maar ook met Google Analytics is het mogelijk. Dit kan door je nieuwsbrief te taggen.

Taggen
Taggen houdt in dat je een stukje code toevoegt aan je URL zodat Google Analytics kan zien dat je bezoeker afkomstig is van een nieuwsbrief. Taggen kan je doen met de Google Analytics URL Builder. In totaal zijn er 5 campagne variabelen die je aan de URL kan toevoegen zodat er informatie terugkomt in Analytics. Deze variabelen worden hieronder besproken.

Utm_source
Dit veld is verplicht, hiermee geef je aan om welke bron het gaat. In dit geval is dat de specifieke nieuwsbrief. Voor deze nieuwsbrief van Onetomarket kan dit ‘nieuwsbrief_onetomarket_mei’ zijn.

Utm_medium
Ook dit veld is verplicht. Hiermee geef je aan om welk medium het gaat. In dit geval ‘email’.

Utm_content
Ook dit veld is optioneel. Met dit veld krijgt ieder onderwerp een eigen naam. Voor dit artikel in de nieuwsbrief zou het ‘analytics en email’ kunnen zijn.

Utm_campaign
Dit laatste veld is optioneel, maar raden we wel aan om in te vullen. Dit veld wordt gebruikt om verschillende campagnes met dezelfde bron & medium aan te duiden. Hierdoor kan je bijvoorbeeld het resultaat van alle nieuwsbrieven samennemen.

Nadat de verschillende velden zijn ingevuld, krijg je de volgende URL:
www.onetomarket.nl?utm_source=nieuwsbriefmei2009&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief

Wanneer alle campagnes op bovenstaande manier getagged zijn en resultaten in Analytics verzameld zijn, begint de analyse.

Resultaat e-mail campagne in Google Analytics
In Google Analytics wordt nu het gedrag van de bezoekers gemeten. Hoeveel pagina’s bezoeken lezers van de nieuwsbrief? Worden de aanbiedingen uit de nieuwsbrief ook daadwerkelijk gekocht? Welke producten worden het meest gekocht door nieuwsbrief lezers ten opzichte van andere kanalen? Deze en nog meer vragen kunnen nu beantwoord worden. Door alle mogelijkheden die Analytics biedt, bestaat het gevaar dat je verdrinkt in alle informatie en het overzicht verliest. Daarom maken wij voor veel van onze klanten dashboards waarin alle resultaten in een overzicht te zien zijn.

Dashboard
dashboard-overzicht-resultaat-email-in-analytics

In bovenstaand figuur wordt een deel van een dashboard getoond. In een oogopslag kan het verschil tussen bezoekers uit verschillende kanalen getoond worden. Je ziet via welk kanaal de meeste bezoekers binnenkomen, welk kanaal het beste converteert en via welk kanaal de meeste omzet wordt behaald. Door alle gegevens van alle kanalen bij elkaar te hebben, kunnen meer gefundeerde beslissingen genomen worden over de verdeling van het online budget en kan het beste rendement behaald worden.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners