088 - 120 34 00

Matt Cutts’ visie op Google over 25 jaar

Hoe ziet Matt Cutts Google voor zich over 25 jaar? De vraag die iedereen wil stellen, waar denkt Google zelf dat ze staan over een aantal jaar, wat zien zij in de toekomst? Tijdens ‘a keynote conversation with Matt Cutts’ waagde hij het hierop antwoord te geven, zij het op persoonlijke noot.

Matt Cutts zag Google sterk voor zich op 4 gebieden:

  1. Personalization: niet meer 1 model zoekresultaten. Niet meer wel of niet goed ranken, maar een ‘softer scale in ranking’ aangezien dat persoonsafhankelijk is
  2. Localization: verder ontwikkelen in lokaal onderscheid, voorbeeld is dat woorden verschillende betekenissen hebben in verschillende talen
  3. Data storing bij Google, voorbeelden daarvan in de huidige vorm zijn Gmail, Google calendar en Google browser sync
  4. Andere vormen van search, zoals code en email. Vertical search en zoeken naar nieuwe datatypes. Om dit in perspectief te plaatsen: Matt Cutts verwees daarbij naar Google’s motto “To organize the world of information and make it universally accessible”.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners