088 - 120 34 00

Kredietcrisis & recessie: Consumenten kiezen massaal voor Sparen in Google

De kredietcrisis en financiële onzekerheid is ongetwijfeld het absolute ‘Hot Topic’ van dit moment. Google Insights for search, een tool van Google om trends in zoekmachine-verkeer te herkennen laat enkele verrassende inzichten zien. Opvallend is dat specifieke gebeurtenissen als het faillissement van Lehman Brothers op 15 september jl., maar ook overheidsplannen om in te grijpen in de kredietcrisis, invloed hebben op het zoekverkeer met betrekking tot de kredietcrisis in zowel de VS als Nederland. En wat gaan mensen doen in tijden van financiële onzekerheid en crisis? Juist, dan gaan ze terug naar het betrouwbare sparen. Op het moment dat de tekenen van een recessie zich aandienen gaan consumenten massaal zoeken naar spaarproducten en wordt het onzekere beleggen terzijde geschoven.

De Financiële crisis en Google Searches in de VS

Google Insight VS kredietcrisis

Na Google Insights te hebben geraadpleegd voor het zoekwoord ‘financial crisis’ komen er opvallende inzichten naar voren. Zo is te zien dat vanaf 15 september de stijging begint in het zoekverkeer op ‘financial crisis’ wat logisch is gezien op die dag de befaamde zakenbank Lehman Brothers failliet werd verklaard. De stijgende lijn in zoekverkeer op financial crisis houdt vervolgens aan tot 19 september. Op deze dag kondigde de Amerikaanse overheid aan bezig te zijn met een reddingsplan voor de financiële sector, waardoor Wall Street hoger sloot en er bovendien een stukje rust terugkeerde waardoor er minder gezocht werd op financial crisis. Ook het Google News resultaat bij [B] refereert hiernaar. Hierbij moet echter ook de invloed van het weekend meegenomen worden waarin minder zakelijke zoekopdrachten worden uitgevoerd. Na het weekend stegen de zorgen om de financiële crisis echter weer verder nadat er behoorlijke kritische noten werden gesteld bij het reddingsplan. Deze trend zette zich dan ook voort tot 26 september waarop het weekend begon en President Bush een statement maakte m.b.t. het reddingsplan en dat er hoe dan ook iets moet gebeuren om de financiële wereld tot rust te brengen (Google News resultaat A). Nu gisteren het reddingsplan echter is afgekeurd door het Huis van Afgevaardigen en Wall Street een ware black Monday meemaakte zal dit ongetwijfeld weer een stijging gaan betekenen in het aantal zoekopdrachten naar financial crisis.

Totdat het reddingsplan volledig is goedgekeurd lijkt het er dan ook op dat er voldoende rumoer en dus zoekopdrachten zullen blijven rondom de financiële crisis. Daarnaast kan gezegd worden dat ondanks het feit dat het slechts een indicatie is er toch een mate van onrust die er leeft over de financiële crisis kan worden afgemeten met Google Insights.

Financiële Crisis? Sparen is het antwoord

Nederland kredietcrisis Google

Ook Nederland is niet ongeschonden gebleven wat betreft de onrust die is veroorzaakt door de kredietcrisis en de problemen rondom Fortis. De stijging in zoekverkeer op de term ‘kredietcrisis’ lijkt dan ook evenredig op te gaan met de resultaten in de Verenigde Staten. Bovendien was er zelfs een stijging in zoekopdrachten naar kredietcrisis op zondag, wat ongetwijfeld te maken heeft gehad met de nijpende situatie rondom Fortis gedurende het weekend.

En wat gaan Nederlanders doen in roerige financiële tijden? Dan vervallen we in oude calvinistische waarden waarin de veilige spaarpot belangrijker wordt dan de onzekerheid van beleggen. Google Insights laat dan ook duidelijk zien dat vanaf het moment dat de Nederlandse economie langzaam tekenen van een recessie ging vertonen de consument weer op zoek ging naar zekerheid en dus ging zoeken naar spaarmogelijkheden in plaats van risicovolle beleggingen. Naar waarschijnlijkheid zal de interesse rondom spaarproducten nog verder gaan toenemen gezien de onrust rondom Fortis, dat momenteel al 3% van de totale spaartegoeden zag verdwijnen. Kortom mogelijkheden te over voor banken om op dit moment potentiële spaarklanten aan zich te binden met behulp van Google.

Sparen vs Beleggen Google Insight

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners