088 - 120 34 00

IAB Taskforce Search introduceert gedragscode zoekmachinemarketing

Amsterdam – De circa 20 zoekmachinemarketingbureaus die zijn aangesloten bij de IAB Taskforce Search van branchevereniging het Interactive Advertising Bureau Nederland zijn een gedragscode overeengekomen. De totstandkoming van de gedragscode is een belangrijkste stap voorwaarts in het streven van de Taskforce Search om de Nederlandse markt voor zoekmachinemarketing verder te professionaliseren en transparant te maken. De gedragscode is te downloaden vanaf de website van het IAB. 

 “Sinds de aanstelling van het nieuwe bestuur van de taskforce in januari dit jaar hebben we hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe gedragscode. We zien dit als één van de belangrijkste middelen om de professionalisering van de zoemachinemarketingbureaus en de transparantie voor opdrachtgevers te bevorderen. We zijn dan ook erg blij dat we dit in zo’n korte tijd hebben weten te realiseren “, aldus Wolter Tjeenk Willink, oprichter van zoekmachinemarketingbureau Traffic Builders en sinds januari dit jaar voorzitter van de IAB Taskforce Search. 

 Het IAB introduceerde al eerder in 2004 een gedragscode zoekmachinemarketing maar deze was inmiddels sterk verouderd en daardoor onwerkbaar. Tjeenk Willink vervolgt: “de oude gedragscode voegde weinig toe aan de richtlijnen zoals zoekmachines die zelf hanteren en werd bovendien niet altijd even goed nageleeft. De nieuwe gedragscode beoogt opdrachtgevers te wijzen op enkele belangrijke aandachtspunten bij het contracteren van een zoekmachinemarketingbureau en gebiedt bureaus om  opdrachtgevers correct en volledig informeren. Het staat opdrachtgevers en bureaus dan ook vrij om van de gedragscode af te wijken, mits de opdrachtgever deze afspraken goed geïnformeerd en weloverwogen heeft kunnen maken.

 Naast het verstrekken van informatie over de zoekmachine-optimalisatie (SEO) richtlijnen van zoekmachines en voorbeelden van niet toegestane optimalisatiemethoden en -technieken wordt ook aan andere  aspecten aandacht besteed.  Zo verplichten alle deelnemende zoekmachinemarketingbureaus zich om met opdrachtgevers duidelijke afspraken te maken over het intellectueel eigendom op opgeleverde producten en conformeren zij zich mee te werken aan het overdragen van accounts van advertentiecampagnes, mocht een opdrachtgever besluiten om van bureau te veranderen”, aldus Tjeenk Willink.

 Marco Derksen, voorzitter IAB Nederland: “nadat de Taskforce Search afgelopen jaar een standaard Request for Proposal voor opdrachtgevers heeft opgesteld, is de gedragscode een tweede belangrijke stap in de verdere professionalisering van de zoekmachinemarketingmarkt”.

 Bureaus die de gedragscode van de Taskforce Search ondersteunen zijn:

 De “Gedragscode zoekmachinemarketing” is te downloaden op de website van het IAB of rechtstreeks als PDF.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners