088 - 120 34 00

Het weer beïnvloedt het Google zoekverkeer


Het weer beïnvloedt het Google zoekverkeer
Zon, regen, zon, regen, dat is het weerbeeld dat we in Nederland kennen. Het weer is en blijft een onvoorspelbaar fenomeen, waar de Nederlander zich regelmatig mee bezighoudt.

Het weer heeft niet alleen invloed op ons humeur, maar ook op het zoekverkeer in Google. Over het algemeen valt op dat men meer online te vinden is, als het slecht weer is. Het is goed voor te stellen dat mensen met regenachtig weer binnen blijven en sneller achter de computer duiken. Hieronder zullen een aantal vergelijkingen worden weergegeven om aan te tonen, dat het werkelijk zo is dat het weer invloed heeft op het zoekgedrag van de mensen.

Aantal zonuren in Nederland
Hieronder is een overzicht te zien van het aantal zonuren in Nederland in de maand juni 2009.

grafiek aantal zonuren

Bron: http://www.knmi.nl/kd/maand_en_seizoensoverzichten/maand/jun09.html

In de tabel is een aantal pieken en dalen te zien. Vooral de laatste week van juni laten duidelijke verschillen zien. 23-24 en 25 juni was het heel mooi weer in Nederland, terwijl het 26-27 en 28 juni wat minder was, met een piek tijdens de laatste dagen.

Zoekverkeer Google in entertainment branche
Hieronder is het zoekvolume binnen Google van de maand juni in de entertainmentbranche in kaart gebracht. Ik heb voor de entertainment branche gekozen, omdat ik verwacht dat deze branche zeer gevoelig zal zijn voor de weersberichten. Ik verwacht dat als het mooi weer is, mensen minder vertier gaan zoeken op internet dan als het slecht weer is.
google search entertainment branche
Bron: http://www.google.com/insights/search/#cat=3&geo=NL&date=6%2F2009%201m&cmpt=date

Als ik het zoekverkeer vergelijk met het aantal zonuren in Nederland, is duidelijk te zien dat er meer zoekverkeer is binnen de entertainmentbranche als er minder zonuren zijn. Vanaf 22 tot en met 25 juni is er een daling te zien in het zoekverkeer binnen Google, terwijl het zoekverkeer op 26 tot en met 28 juni weer omhoog schiet. De laatste twee dagen is weer een daling te zien. De pieken en dalen van deze grafiek lopen tegengesteld aan het aantal zonuren, wat bevestigt dat er inderdaad meer zoekverkeer is op dagen met minder zonuren.

Conversies binnen entertainmentbranche
Hieronder worden de zonuren vergeleken met het aantal conversies van een bedrijf dat actief is binnen deze branche via een AdWords campagne.

Conversiesontwikkeling juni 2009
Bron: Google Adwords

Bovenstaande grafiek toont de overeenkomst met het algemene zoekverkeer binnen de entertainmentbranche. Uit de gegevens hierboven kan afgeleid worden dat er  meer conversies binnenkomen als het slecht weer is, dan als het goed weer is. Rond de 28ste is een duidelijke piek te zien in het aantal conversies. Ook rond de 21ste is een piek te zien in het aantal conversies en in het aantal zonuren een daling. Ook de pieken en dalen van deze grafiek lopen tegengesteld aan het aantal zonuren. Dit bevestigt dat er meer conversies binnen komen als het minder zonnig is.

Invloed temperatuur en zonuren
Hieronder is te zien dat temperatuur ook invloed heeft op het zoekgedrag. Hoe warmer het wordt, hoe minder er wordt gezocht (deze resultaten zijn niet significant, maar wel zeer aannemelijk). Uit de tweede kolom valt wederom te concluderen dat als er meer zonuren zijn, er minder zoekverkeer plaatsvindt. Als laatst is ook te zien dat het aantal conversies minder wordt naar mate er meer zonuren zijn (significant).

Weer vs Adwords


Wat kan een SEA adverteerder nu met deze informatie?
Iets wat logisch klinkt, dat mensen meer achter de computer zitten als het minder weer is, wordt in bovenstaande grafieken bevestigd. Ook dat mensen sneller een conversie uitvoeren als het minder mooi weer is. Dit kan zijn omdat er meer mensen achter de computer zitten en omdat mensen sneller gedeprimeerd raken van grauw weer en daarom  vertier zoeken op internet.

Om dus als adverteerder toch een voordeeltje te halen uit het slechte weer is het belangrijk genoeg AdWords budget in te zetten tijdens dagen met slecht weer en ervoor te zorgen dat je zichtbaar bent tijdens deze dagen, omdat er in Google meer wordt gezocht. Natuurlijk is het onmogelijk elke dag je budget aan te passen aan het weer, maar het is wel  belangrijk je bewust te zijn van deze ontwikkeling.
Haal dus je voordeel uit het weer en zorg voor genoeg budget bij grauw weer!!

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners