088 - 120 34 00

Haal meer rendement uit uw online marketing inspanningen

Zo veel mogelijk rendement halen uit je marketinginspanningen. Daar draait het om. Met behulp van web analytics kan je de resultaten van online inspanningen meten en de verdeling van je marketinguitgaven aanpassen om het rendement te verhogen. Wanneer het financieel minder gaat, gaan bedrijven als eerste bezuinigen op hun marketinguitgaven. Ook nu zien we deze trend. Daarnaast zien we een grotere verschuiving van offline naar online mediabestedingen door de kredietcrisis. Het maximale resultaat behalen met dezelfde uitgaven heeft hierdoor een nog belangrijkere rol gekregen.

Verhouding offline en online mediabestedingen verandert

De laatste jaren vond er gestaag een verschuiving plaats van offline marketingbestedingen naar online bestedingen. De kredietcrisis heeft dit proces versneld.
Vorig jaar voorspelde onderzoeksbureau Forrester Inc. een aandeel van online bestedingen van 12,6 procent in 2012. Dit hebben ze bijgesteld naar 14,8 procent (Bron: marketingfacts ). Nu lijkt dit misschien niet zo veel, maar als je bedenkt dat deze stijging van 17% ook 17% meer bezoek of zelfs meer omzet kan opleveren, is dit natuurlijk erg interessant. Het grote voordeel van online marketing is dat het resultaat zo goed meetbaar is. Maar hoe zorg je er nou voor dat je zoveel mogelijk rendement haalt en de waarde van je bezoeker verhoogt? Dit kan door te sturen op de juiste Key Performance Indicatoren (KPI’s).

Relevante KPI’s vaststellen

De eerste stap is het vaststellen van belangrijkste KPI’s. KPI’s geven een indicatie van hoe de resultaten zich verhouden tot de doelen en zijn verbonden aan een proces dat je zelf kunt sturen. Welke KPI’s je vaststelt zijn afhankelijk van je doelen. Bij E-commerce websites is omzet verhogen meestal een van de doelen. Dit is niet verassend. Wat vaak lastiger is, is vast te stellen welke KPI’s hier bij horen om je omzet te verhogen. Belangrijke KPI’s zijn in dit geval gemiddelde waarde per bezoek, gemiddelde orderwaarde en Return on Marketing Investment (ROMI). Door deze KPI’s te meten en te optimaliseren zal naar verwachting je omzet stijgen.

Multi channel

Het bezoek op een website komt binnen via verschillende kanalen. Het is belangrijk te achterhalen welk kanaal de meeste omzet genereert. Hier kan je vervolgens op inspelen door de verdeling van je marketingbudget hier op aan te passen. Dit kan toegelicht worden aan de hand van onderstaand fictief voorbeeld.

dashboard-overzicht1

De relevante KPI’s zijn grafisch weergegeven. Er worden verschillende gegevens getoond. De eerste kolom is het kanaal waar de bezoeker op binnen is gekomen. Direct geeft de directe bezoekers aan. Die hebben of de website gebookmarked of de URL direct ingetypt. De tweede kolom geeft de waarde van deze maand weer. In het geval van waarde per bezoek en gemiddelde orderwaarde is de waarde in euro’s en voor ROMI in percentages. Het driehoekje geeft aan of de waarde ten opzichte van vorige maand is gestegen of gedaald. De balk geeft aan in hoeverre de doelstelling wordt behaald. De laatste kolom geeft de het verloop in tijd weer.

In bovenstaand voorbeeld is de gemiddelde waarde per bezoek het hoogst bij bezoek dat via verwijzende sites is binnengekomen. Hier kan je op inspelen door meer tijd en geld te besteden aan het plaatsen van links op relevante websites. De gemiddelde orderwaarde ligt dicht bij elkaar. In dat geval kan ervoor gekozen worden om meer tijd te besteden aan kanalen die geen directe kosten hebben, zoals direct of SEO. ROMI geldt hierbij alleen voor SEA, omdat via de andere kanalen geen directe kosten zijn gemaakt. De Return on Investment kan verhoogd worden door bijvoorbeeld de kosten te verlagen. Dit kan onder andere gedaan worden door de Cost per Click te verlagen door de kwaliteit van je advertentie te verbeteren .

Het vaststellen van relevante KPI’s is de eerste stap. Wanneer de resultaten via web analytics continue gemonitord en geoptimaliseerd worden, kan er meer resultaat gehaald worden met dezelfde marketinguitgaven. Welk bedrijf wil dit nou niet?

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners