088 - 120 34 00

Google Instant Search: Verhoging efficiëntie of cashflow?

Google heeft haar zoekmachine vernieuwd met ‘Instant Search,’ waardoor zoekresultaten direct worden weergegeven terwijl een zoeker zijn/haar zoekopdracht intypt. Deze nieuwe functie kan een zoekopdracht 2 tot 5 seconde verkorten, aangezien men vaak slechts gedeeltelijk de zoekopdracht in Google hoeft in te voeren. Indien alle 3,5 miljard gebruikers wereldwijd Google Instant gebruiken, kan er wereldwijd 11 uur per seconde aan zoektijd worden bespaard, aldus Google.
Dus efficiënter? Ja, dat kunnen we ons voorstellen. Maar waar Instant Search voor Google slechts voordelen lijkt te hebben, kan deze vernieuwde functie voor Google adverteerders mogelijk nadelig uitpakken. Deze blogpost werpt een kritische blik op de nieuwe functionaliteit, die verder gaat dan alleen tijdsbesparing.

Google Instant Search: de voordelen
Vorige week maakte Google haar nieuwste zoekmachinefunctionaliteit ‘Instant Search’ bekend bij het grote publiek. Dit wil zeggen dat Google zoekresultaten worden weergegeven zodra men begint met typen, zodat de resultaten veranderen naarmate men de zoekopdracht verder invoert. Voorheen maakte Google de zoektermen al voor je af, door suggesties te bieden als je nog maar een paar karakters had ingevoerd, maar binnenkort wordt dit direct meegenomen in de resultaten. Een zoeker, die gemiddeld 9 seconde over een zoekopdracht doet, bespaart hiermee 2 tot 5 seconde per opdracht, wat wereldwijd 11 uur per seconde in zoektijd zou kunnen schelen. Zoals altijd weet Google het indrukwekkend neer te zetten!
Maar efficiëntie is niet het enige voordeel volgens Google. Instant Search zou ook zoekers die niet goed weten waarnaar ze op zoek zijn op weg helpen.

Recente ontwikkelingen
Momenteel is Google Instant Search nog niet beschikbaar in Nederland, maar wordt het getest onder internetgebruikers in de US, UK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Rusland met Internet Explorer v8, Firefox v3, Safari v5 en Chrome v5/6 browsers. Volgens Google zou de functionaliteit de internetverbinding niet langzamer maken en kunnen gebruikers via voorkeursinstellingen Google Instant Search uitschakelen. Instant Search is nog niet beschikbaar op mobiele telefoons.
Binnenkort verwacht Google de functionaliteit ook in Nederland uit te kunnen rollen.

Mogelijke nadelen (SEA) Adverteerders
Alhoewel Google aangeeft dat Instant Search geen gevolgen zal hebben voor page rank, erkennen ze de mogelijkheid dat SEA resultaten beïnvloed kunnen worden door de toename van impressies, wat een negatieve impact kan hebben op de Quality Score. Zelf verwacht Google dat het niet zo’n vaart zal lopen, aangezien vertoonde zoekresultaten pas na 3 seconden als impressie worden genoteerd. Bovendien, laat Google weten, zitten adverteerders allemaal in hetzelfde schuitje en wanneer Google signaleert dat Instant Search invloed heeft op de Quality Score dan zou Google dit eventueel aan kunnen passen.
Het is te hopen dat Google dit laatste ook daadwerkelijk doet, want ‘alle adverteerders in hetzelfde schuitje’ staat niet gelijk aan ‘zonder gevolgen.’ Bij een algehele daling in de gemiddelde Quality Score behouden adverteerders wel hun positie ten opzichte van elkaar, maar zal de CPC voor iedereen stijgen.
Daarnaast maakt Google geen onderscheid tussen generieke en specifieke zoektermen. Onetomarket stelt namelijk dat:

  1. De daling in Quality Score alleen zal gelden voor adverteerders die bieden op algemene in plaats van specifieke zoektermen (aangezien de eerste resultaten vertoond zullen worden naar aanleiding van enkele karakters of een á twee woorden) en;
  2. Dat er tevens een verschuiving kan plaatsvinden van zoekverkeer op specifieke termen naar zoekverkeer op generieke termen, aangezien deze laatstgenoemde resultaten als eerste worden vertoond.

Hierdoor missen adverteerders op longtail temen mogelijk zoekverkeer waardoor Instant Search ook voor deze adverteerders negatief kan uitpakken. Google geeft aan nog onvoldoende data te hebben om hierover uitspraken te doen.

Conclusies
Hoe dan ook, Google zelf lijkt van deze nieuwe functionaliteit de meeste vruchten te plukken. Ten eerste biedt een lagere zoektijd per opdracht de mogelijkheid meer zoekopdrachten uit te voeren in een bepaald tijdsbestek, wat dus meer clicks oplevert.
Ten tweede betekent een daling in Quality Score door een toename van impressies in eerste instantie een hogere CPC in het algemeen, indien Google hier niets aan doet.
Ten derde zorgt Instant Search mogelijk voor meer verkeer over de duurdere, meer generieke termen in tegenstelling tot de goedkopere, specifieke termen. Dus wederom: winst, Google lijkt altijd goed weg te komen.

Terecht geeft Google aan dat we moeten uitkijken met het vooraf bekritiseren van nieuwe functionaliteiten. Google Instant Search behoeft dan ook een testperiode alvorens er daadwerkelijk conclusies getrokken kunnen worden over de gevolgen. Google heeft al laten weten van tevoren een sessie te geven waarin alle mogelijke gevolgen en de eerste testresultaten worden gecommuniceerd.
Desalniettemin lijkt het ons goed zowel adverteerders als Google zelf bewust te maken van mogelijke consequenties. Op die manier wordt Google in staat gesteld Instant Search nog verder te optimaliseren in de richting van gebruikers én adverteerders.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners