088 - 120 34 00

Google Analytics en Magento

Enkele van onze klanten werken met het eCommerce platform Magento. Dit is een handige manier om een krachtige webwinkel te bouwen. Bovendien is het open source software waardoor het door iedereen te gebruiken is. Op het gebied van Google Analytics biedt het ook een aantal handige voordelen. Er zit bijvoorbeeld een module in (geschreven door Magento in samenwerking met Google) die enkel na aanvinken de eCommerce-transacties in Google Analytics schiet. Dus geen gedoe met lastige codes plakken in de broncode, maar enkel onderstaande invullen en klaar.

De Google Analytics eCommerce code werkt op de volgende manier. De code wordt geplaatst op de bedanktpagina na een aankoop. Zodra die pagina verschijnt vuurt het de eCommerce code af naar Google Analytics.


Google Analytics Tracking Code: eCommerce

Er komt echter wel een maar…..

De code bestaat uit het onderdeel _addTrans en _addItem. Het eerste onderdeel geeft alle gegevens door over de transactie. Het tweede gedeelte geeft per artikel de data door die bij de transactie hoort. Zoals je ziet kun je onder _addTrans ook de btw los vermelden, die komt dan ook terug in je eCommerce rapport in Google Analytics.

Nu kun je bij prijs kiezen voor de prijs inclusief of exclusief btw. Dit kun je naar eigen wens invullen. Onetomarket adviseert haar klanten normaal om de prijzen hier exclusief btw te kiezen, zodat de opbrengst in Google Analytics niet verhoogd wordt door de btw, die natuurlijk niet als opbrengst gezien moet worden.

Belangrijk hierbij is dat dit zowel in addItem als in addTrans gebeurd, anders meet je met twee maten. De opbrengst van de transactie (addTrans), in het voorbeeld hieronder € 364,-

moet overeenkomen met de opbrengst van de producten (addItem), zie onder.
Google Analytics eCommerce rapport

Dit is bovendien belangrijk aangezien Onetomarket de Dashboards (maand analyses) maakt op basis van o.a. de transactieopbrengsten. Indien hierbij prijzen inclusief btw gebruikt worden, krijgen onze klanten geen eerlijk beeld. De opbrengst lijkt immers 19% hoger te zijn dan dat hij daadwerkelijk is.

Alles logisch tot nu toe, toch? Maar nu komt het punt waarin Magento iets onhandigs  doet. Magento geeft namelijk bij addItem netjes de prijzen ex btw door, maar bij addTrans pakt hij de “Base Grand Total”. Dit zijn 1 op 1 de prijzen die uit de webshop komen. Indien een webshop ervoor kiest om met exclusief btw prijzen te werken in zijn shop, is er niets aan de hand. Maar de meeste webshops willen dit juist niet, die willen mooie commerciële inclusief btw prijzen communiceren. Als je de Magento webshop met exclusief btw prijzen vult, zet hij bovendien zelf de btw er bovenop waardoor je nooit exact mooie prijzen als €9,95 of €9,99 krijgt. Aangezien de webshop dus meestal vol staat met inclusief btw prijzen, geeft hij bij addTrans ook die prijs door en dat geeft een vertekend beeld met de gevolgen zoals hierboven beschreven.

Zie hier een voorbeeld van een transactie uit een webshop die gebaseerd is op Magento en waarbij de Google Analytics module (en dus de eCommerce code) simpelweg is aangezet:

Het overzicht van de transactie geeft als opbrengst: € 99.36

Terwijl zodra je de transactie aanklikt en je de producten ziet, de productopbrengst € 83.50 is.

Zoals je ziet hou je dus een verschil in opbrengst en het verschil is precies het btw bedrag van € 15.86.

Het blijkt dat je vanuit Magento ook niet de mogelijkheid hebt om vanuit de back-end te bepalen of een export inclusief of exclusief btw is. Tenzij je de artikelen exclusief btw importeert en Magento de btw laat uitrekenen. Dit zal echter bijna niemand doen, puur vanwege het feit dat  je dan geen mooie prijzen krijgt, zoals eerder vermeld.

Vreemde zaak dus. Nog vreemder is dat je op het internet eigenlijk niets over dit probleem kunt vinden. Blijkbaar vinden gebruikers van Magento en Google Analytics dit geen belangrijk issue. Echter, als je de input van Google Analytics wilt gebruiken voor analyses is het toch zeker belangrijk om met de juiste bedragen te werken. Dit om vertekening van je opbrengsten te voorkomen.

Gelukkig bestaat er een oplossing. Hiervoor moet je wel in de php van Magento duiken en de volgende aanpassing doen.

$html .=  ‘”‘ . ($order->getBaseGrandTotal() – $order->getBaseTaxAmount()) .  ‘”,’ ;

Indien je bovenstaande toepast, komen de prijzen exclusief btw ook in de transacties naar voren. Voor het complete technische implementatie verhaal, lees hier.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners