088 - 120 34 00

Geslaagde kennissessie bij Onetomarket

Op 3 september organiseerde Onetomarket een kennissessie voor haar klanten. Link building, web analytics en conversie optimalisatie stonden deze dag centraal. Het doel van deze dag was het uitwisselen van kennis en ervaring, zowel tussen Onetomarket en haar klanten, als tussen klanten onderling. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen was de dag gesplitst in een ochtend- en een middagsessie.

Link building
Erik-Jan Bulthuis beet het spits af met link building. Over link building bestaan diverse misvattingen. Het is geen proces dat morgen klaar is of wat een eindig project is. Belangrijk bij link building is te beseffen dat het een lange termijn strategie is. Deze strategie bestaat uit de volgende stappen:
1. Bepalen op welke keywords de focus komt te liggen
2. Bepalen wie je doelgroep is
3. Een relatie opbouwen met je doelgroep
4. Lever eerst toegevoegde waarde voor je om links vraagt
5. Onderhouden van je relatie en de relatie in stand houden

Het gevolg van link building is dat je online zichtbaarheid en je netwerk vergroot wordt.

Web analytics
In de tweede sessie stond web analytics centraal. Saskia Dikmans ging in op het doormeten van het effect van meerdere kanalen op een conversie. Regelmatig komen bezoekers meerdere malen op je site voordat ze iets kopen. Voor het optimaal inzetten van je marketingkanalen is het goed te meten welke kanalen gebruikt worden tijdens deze verschillende bezoeken. De meeste web analytics pakketten geven alleen het laatste kanaal weer, via de zogeheten last cooking count methode. Tijdens deze sessie werd ingegaan op het meten via welk kanaal bezoekers de eerste keer op je site zijn gekomen en via welke kanaal bezoekers zijn binnengekomen voordat de conversie plaatsvond.

Het tweede onderwerp was het meten van social media campagnes. Social media zijn lastig te meten. Dat wil niet zeggen dat er helemaal niets te meten valt. Onsite kunnen een aantal meetpunten ingesteld worden, bijvoorbeeld met behulp van event tracking. Ook offsite kan je met behulp van bijvoorbeeld Twendz het sentiment op Twitter in kaart brengen. Door zowel de mogelijke punten onsite en offsite te meten, kan je toch effect van social media campagnes meten.

Conversie optimalisatie
In de derde en laatste sessie lichtte Gjalt Jellesma conversie optimalisatie toe. Conversie optimalisatie is het systematisch verhogen van de conversiekracht van de website door middel van testen. Je kan hierbij twee elementen (A/B), of meerdere elementen (Multivariaat) testen. Afhankelijk van verschillende factoren als aantal bezoekers en doel van de test kies je voor A/B of Multivariaat.

Na handige tips en tricks, sloot Gjalt af met een aantal voorbeelden van conversie optimalisatie. De zaal moest kiezen welk van de twee varianten de test had gewonnen. Hieruit bleek dat de meest voor de hand liggende variant niet altijd beter converteert. Hier ligt dan ook de kern en het belang van conversie optimalisatie. Je intuïtie kan je goed in de steek laten! Door te testen weet je pas echt wat wel en wat niet werkt.

Algehele impressie

Onetomarket was erg tevreden over de dag. De sfeer was goed en informeel. Ook de reacties van onze aanwezige klanten waren positief. De gemiddelde score over de totale dag was een 3.4 op een schaal van 1 – 4. Op de vraag of de aanwezige een volgende keer weer wilden komen, is unaniem met “ja” geantwoord.
Onetomarket wil in de toekomst dan ook doorgaan met het organiseren van deze sessies.

Door de relatief kleine setting veel persoonlijke aandacht en gerichte praktijkvoorbeelden! – Wendy Littel, Free Record Shop

Bij Onetomarket weten ze niet alleen goed waar ze het over hebben, ze kunnen het ook nog eens in begrijpelijke taal uitleggen. – Marcel van Heuvel, Dreumel

De workshop was erg inspirerend, interactief en informeel. – Stefan Meijer, Trouwartikelen.nl

Wilt u meer weten over link building, web analytics of conversie optimalisatie? Neem dan contact op met onze account managers.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners