088 - 120 34 00

E-mail marketing en Social Media: spanningsveld of smeermiddel?

Sinds de opkomst van social media wordt in diverse blogs driftig gespeculeerd over het hoe en wanneer deze vorm van social networking, e-mail marketing gaat verdringen: door de opkomst van talrijke communities (Facebook, Twitter etc.) en fora zijn er nu nieuwe manieren om als organisatie middels social media je doelgroep te bereiken en de invloed van merken in de markt te bevorderen. Wordt met de opkomst van social media de rol van e-mail marketing uitgehold of zouden we het juist anders moeten zien en biedt het nieuwe kanaal interessante kansen voor e-mail marketing ?

Meerdere recent uitgevoerde onderzoeken en publicaties zijn gefocust op de vraag wanneer e-mail marketing verdrongen wordt door content sharing en social media. De enige conclusie die uit deze bekvechterij getrokken kan worden is  dat e-mail marketing, mits goed ingezet, een goede ROI heeft maar daarom niet beter is dan (een goede inzet) van social media. Daarbij moet echter met het volgende rekening worden gehouden: e-mail marketing wordt al bijna vijftien jaar professioneel ingezet en social media (marketing) is eigenlijk net begonnen, is een rising star dus, en dat staat een goede vergelijking in de weg.

Interessanter dan het vergelijken van performances van e-mail marketing met social media is  de focus te leggen op de kruisbestuiving tussen de twee kanalen. E-mail marketing en social media kunnen elkaar namelijk goed versterken. In augustus 2009 bracht Strongmail een interessant artikel uit onder de naam: Email in the Age of Social Media. (link naar bijlage) Een uitdaging die in dit artikel wordt besproken, is hoe de KPI’s (key performace indicators) bepaald kunnen worden van het integreren van social media in een e-mail marketing programma. ‘Contacten’, bijvoorbeeld: een ontvanger van een e-mail kan content uit een nieuwsbrief delen met zijn/haar netwerk. Technieken stellen ontvangers in staat om adresboeken te uploaden en content uit een nieuwsbrief binnen een netwerk te verspreiden. Het aantal nieuwe contacten is dan bepalend. ‘Geaccepteerde uitnodigingen’ is een andere KPI: het verspreiden van jouw content in bepaalde sociale netwerken mag een feit zijn maar het vaststellen van het aantal mensen dat daadwerkelijk participeert en reageert kan een maatstaf zijn in het bepalen van het succes en dat gaat een stap verder dan de ‘tell-a-friend’ functie.

Met de opkomst van sociale media krijgt e-mail marketing als het ware wederom een kans om te schitteren en bijvoorbeeld slim om te gaan met status updates van leden in communities. Viral marketing neemt nieuwe vormen aan, nu merken goed weten door te dringen in sociale entiteiten. Met e-mail marketing zijn deze relaties te bevorderen en te verstevigen. Mooie nieuwe kansen dus !

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners