088 - 120 34 00

De opkomst van Anti-tracking?

Anti-tracking

Begin deze maand kreeg ‘anti-tracking’, het tegengaan van dataverzameling van internetgebruikers, aardig wat aandacht in Amerika. Verzamelde bezoekersgegevens worden vaak met Web Analytics gebruikt om marketinginzichten te verkrijgen. Dit soort gegevens kunnen bij sommige methoden voor schadelijke doelen worden gebruikt, denk bijvoorbeeld aan het illegaal verspreiden van (e-mail)adressen en dergelijke.

De grootste Amerikaanse ‘consumentenbeschermer’, de Federal Trade Commission stelde dat online-organisaties erin zijn gefaald de privacy van internetgebruikers te waarborgen. Als gevolg hiervan wil de commissie een “do not track” mechanisme opzetten. Doel is om de internetbezoeker controle te geven over welke gegevens over hem/haar worden bijgehouden, illegale spreiding van bezoekersgegevens tegen te gaan en om privacy van de consument te beschermen. Uiteraard gaat het hier specifiek om Amerika, maar vele n maken bij dit ‘volg me niet’ mechanisme al snel een (foutieve) vergelijking met het ‘bel me niet’ register, dat al was ingevoerd in Amerika (en andere landen) vóór de invoering in Nederland

Internet Explorer 9

Vanuit de consument speelt al langer de vraag om meer privacy en controle om meer te hebben over online data. Ook Microsoft speelt hierop in met zijn nieuwe browser Internet Explorer 9, die momenteel in ontwikkeling is. Belangrijkste nieuwe aanvulling rondom (anti-)tracking is Tracking Protection, een functie die de gebruiker in staat stelt opgegeven websites geen gegevens te laten verzamelen over de bezoeker.

Om Tracking Protection in te schakelen zal de gebruiker een lijst moeten maken of downloaden van een openbaar gestelde lijst door andere gebruikers – in zo’n lijst staat dan welke websites zijn uitgesloten om gegevens van de bezoeker te tracken. Vervolgens schakelt de bezoeker deze lijst eenvoudig in en blokt Internet Explorer alle tracking methodes van die websites.

Gevolgen

De gevolgen van dit soort maatregelen om privacy te beschermen kunnen een grote impact hebben op online-organisaties. Uiteraard is het beter beschermen van bezoekersgegevens en opkomen voor privacy uit maatschappelijk oogpunt een goede stap, je wilt uiteraard niet dat jouw identiteit en contactgegevens mogelijk door worden gespeeld – het zal in deze zin zeker de veiligheid van de gemiddelde webbezoeker kunnen vergroten. Aan de andere kant kunnen kwaadwillige partijen ook op andere manieren aan gegevens komen; het illegaal doorverkopen van bezoekersdata heeft meer te maken met internetcriminaliteit dan met Web Analytics en het verzamelen van marketingdata. Een grootschalig ‘do-not track’ filter zal ook leiden tot belemmering van de economische ontwikkeling van de online-industrie die de gegevens wél voor legale doeleinden gebruiken. Daarnaast halen veel programma’s geen persoonlijke identificeerbare informatie op (waaronder Google Analytics).

Anti-tracking heeft als gevolg dat je, als organisatie, van de bezoeker geen data binnenkrijgt, maar houdt ook in dat het bijvoorbeeld onmogelijk is om gericht te adverteren door advertenties te laten zien op basis van interesses van de bezoeker en om andere gebruikersspecifieke content te laden.

In de praktijk

Praktisch gezien zijn er nog een aantal aanmerkingen te maken rondom de anti-tracking systemen:

Allereerst zal in Internet Explorer 9 Tracking Protection als standaardinstelling uitstaan. Het is dus een optie die de gebruiker handmatig moet activeren, door het downloaden of eventueel aanmaken van een lijst.

Ook blokkeert Tracking Protection niet zozeer de mogelijkheid om de bezoeker te tracken, maar zorgt het ervoor dat Internet Explorer die elementen niet laadt. Hierdoor worden website onderdelen als YouTube filmpjes, Facebook gadgets en advertenties gewoon niet geladen, waardoor mogelijk de gebruikerservaring verslechterd (zie afbeelding). Wil je deze afweging als bezoeker maken?

Gekeken naar het door de overheid beheerde anti-tracking register van de Amerikaanse Federal Trade Commission blijkt vooral de implementatie van zo’n soort systeem moeilijk omdat het zou vereisen dat de architectuur van het internet hierdoor geheel opnieuw ontworpen zou moeten worden, zo stelt het Interactive Advertising Bureau (IAB). Niet erg praktisch zou je zeggen.

Daarnaast moeten we beseffen dat anti-tracking in principe allang bestaat. Het is heel eenvoudig om een anti-track situatie voor jezelf te creëren door bijvoorbeeld gewoon een plug-in voor je browser te downloaden. Het toevoegen van de Tracking Protection van Microsoft’s Internet Explorer maakt dit misschien bekender, maar het instellen van een anti-tracking lijst is niet eens zo veel handiger dan het installeren van zo’n plug-in. Als je echt zo bezorgd bent om je online privacy, hoef je zeker niet te wachten op de nieuwe functies van IE 9 of misschien zelfs op een register van de overheid.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners