088 - 120 34 00

CPC´s Travel Dalen!

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de stijgende CPC’s. Dit verbaasd ons eigenlijk aangezien de CPC de laatste jaren veel heeft ingeboet als kengetal. Natuurlijk is het nog steeds een interessante indicator om te zien op welke manier je kosten stijgen dan wel dalen. Maar doorgaans meten wij ons resultaat aan de hoogte (of laagte) van de CPA, oftewel de cost per action (boeking of conversie) of ROI (return on investment)

Zo komt een van onze concurrenten met een CPC index die een structurele stijging vertoond. Naar aanleiding van deze index hebben wij zelf gekeken naar het verloop van de CPC’s in onze eigen travel account. Hierin nemen wij een omgekeerde trend waar, onze CPC’s zijn in dezelfde periode gedaald. De CPC’s in onze travel accounts zijn in de tweede helft van 2007 met 12% gedaald ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar.

CPC Index Travel

Kwartaal CPC Index
Q3 2006 100%
Q4 2006 91%
Q1 2007 93%
Q2 2007 85%
Q3 2007 80%
Q4 2007 88%

Nu is het misschien niet eerlijk om deze cijfers zo een op een te vergelijken. De keywords die wij nu gebruiken wijken namelijk sterk af van die van het jaar hiervoor. Juist omdat de CPC’s stijgen voelen wij ons genoodzaakt naar andere keywords te zoeken die beter betaalbaar zijn. Het aantal keywords dat wij gebruiken is daardoor ook sterk toegenomen. Hierdoor kunnen wij die keywords gebruiken die een aantrekkelijke CPA dan wel ROI hebben, en bij de keywords die te duur zijn geworden nemen we een lagere positie in.

Conclusie: CPC’s stijgen wel door de bank genomen. Dat is uiteindelijk ook helemaal niet erg. Zolang het maar rendabel blijft om op die keywords te adverteren. Als dat niet het geval is moet je op zoek naar nieuwe keywords. Op die manier kan je de gemiddelde CPC van een account zelfs sterk laten dalen, toch meer uitgeven, en voornamelijk een hogere ROI behalen.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners