088 - 120 34 00

Conversion Event 2010 – Recap

Op 20 april 2010 vond voor de eerste maal het Emerce Conversion Event 2010 plaats  in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Gedurende de hele dag werden er sessies verzorgd rondom het centrale thema ‘Conversie Optimalisatie’. Zowel bureaus als grote adverteerders spraken gedurende de sessies over de laatste inzichten en praktijkvoorbeelden rondom conversie optimalisatie. De dag leverde vele nieuwe inzichten op in het nog relatief jonge fenomeen van conversie optimalisatie. In deze post een overzicht van enkele interessante sessies, waaronder die van Sander Tamaëla, werkzaam bij Onetomarket.

Sander Tamaëla – Creatieve Conversie Optimalisatie.

Namens Onetomarket sprak Sander Tamaëla over creatieve conversie optimalisatie. In een volle zaal werd gesproken over de noodzaak van juiste analytics instellingen, waarmee drempels, pijnpunten en de verschillende verkeersbronnen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het verwijderen van drempels zorgt ervoor dat de gebruiker makkelijker door de website navigeert en zo makkelijk de conversie kan realiseren. Nadat gesproken werd over de verschillende typen gebruikers en hoe pagina’s daar op in te richten gaf Sander enkele interessante tips weg waar rekening mee gehouden dient te worden:

  • Kleurenblindheid: Maar liefst 4,2% van alle gebruikers is kleurenblind, maar liefst 95% hiervan is man. Denk hieraan bij het inrichten van kleurstellingen op de website; kleurenblinde gebruikers kunnen een call-to-action knop vaak niet onderscheiden. Met behulp van enkele tools kan gekeken worden door de ogen van een kleurenblinde. Met name voor websites waarvan het grootste gedeelte van de bezoekers mannelijk is (auto’s, voetbal, etc.) is dit een belangrijke factor om mee te nemen.
  • Laadtijd: Een quote van Amazon werd aangehaald waarbij  ‘1% daling in de verkopen werd geconstateerd bij iedere 0,1 seconde extra laadtijd’ . De snelheid van de website is daarmee voor conversie optimalisatie, evenals voor  SEO en SEA (quality score), een cruciale factor.

Als belangrijke kanttekening noemde Sander nog dat conversie optimalisatie geen eenmalig proces is, geen trukendoos en ook niet de oplossing van alle problemen. Echter een goede aanpak van conversie optimalisatie leidt tot grote significante verbeteringen. De volledige presentatie is te vinden op slideshare.

Tjalling Smit (KLM) – Conversie Verbeteringen in de hele keten.

In de sessie van Tjalling Smit, Director E-Acquisition bij AirFrance-KLM kwam de E-commerce strategie van KLM naar voren. Hierin sprak Tjalling naast de totale E-commerce van KLM, over de lanceringen van de verschillende boekingsmodules, het rebranden van de KLM website en welke positieve gevolgen dit allemaal heeft gehad voor de conversie. Interessante onderwerpen die tevens aan bod kwamen, waren de landingspagina optimalisatie trajecten waarbij werd gekozen om te testen vanuit de verschillende persona’s die KLM vanuit kwalitatief onderzoek heeft weten te onderscheiden. Het sociale aspect kwam ook aan bod, door de huidige situatie rondom de eruptie van de vulkaan op Ijsland heeft het luchtvaartverkeer gedurende een lange periode plat gelegen. Door de enorme toestroom naar de website van KLM rondom deze gebeurtenis kwam zelfs deze even plat te liggen. Door middel van sociale media als Twitter en Facebook wist KLM echter toch in contact te blijven met haar gebruikers; via de facebook fanpage van KLM (37.730 fans) en Twitter (22.168 volgers) werden gebruikers op de hoogte gehouden van de status rondom het vluchtverkeer.

Paul Postma (PPMC) -Luister nooit naar de klant, maar kijk wat hij doet.

Paul Postma bekeek het begrijpen van klantgedrag vanuit een heel ander daglicht. Ofwel, luister nooit naar de klant, maar kijk wat hij doet. Hij ging in op de psychologische, neurologische behoefte die al 100.000-en jaren zit ingebakken in het menselijk brein. Een interessante kijk op hoe we niet alleen online maar ook offline reageren ligt bepaald in de wijze waarop onze hersenen werken. Het AIDA model was volgens Postma dan ook enkel een juiste theorie, maar de praktijk wijst vaak anders uit. Volgens hem zou dit dan ook eerder het ADIA model moeten heten, waarbij eerst een Actie (aankoop) wordt uitgevoerd, vervolgens het verlangen (Desire) en Interesse plaatsvinden en uiteindelijk naar een Alibi wordt gezocht waarom de aankoop nu eigenlijk is gedaan. Een interessante insteek, die met name zal gelden voor spontane personen.

Raymond Klompsma (Concept7) – Persuasive Design Tactics.

Raymond Klompsma sprak in zijn presentatie met name over het overtuigen van consumenten tot het uitvoeren van een aankoop.  Enkele interessante voorbeelden hierbij werden gegeven aan de hand van de ability en motivatie grafiek van Fogg, die uiteindelijk leiden tot aankoop. Een aantal interessante voorbeelden om te onthouden vanuit de sessie:

  • Tijdsfactor: Voeg een tijdselement toe aan het invullen van een formulier, maak het laagdrempeliger > ‘It’s free and takes only 20 seconds’
  • Sociale Wenselijkheid: Als anderen het ook doen, dan zal het wel goed zijn. > ‘80% van alle mensen koos voor pakket C’ ; hierdoor zal men eerder geneigd zijn om ook voor dit pakket te kiezen, ondanks dat deze misschien wel duurder is.
  • Consistentie: Overtuig de consument in stappen zodat ze feitelijk geen nee meer kunnen zeggen. > Als voorbeeld haalde Raymond het programma ‘Nu we er toch zijn’ van Eddy Zoey aan. Hierin komt Eddy stap voor stap binnen met vragen als; “Hoe gastvrij is Arnhem?”, “Mogen we even binnen komen voor een kopje koffie?”, “Mogen we misschien ook blijven slapen”. Dit is natuurlijk ook toe te passen online, waarbij stap voor stap de gebruiker wordt verleid tot het uitvoeren van een aankoop.

Over het geheel kan het eerste Emerce Conversion Event getypeerd worden als geslaagd, met interessante sprekers en take-aways. Het verdient dan ook zeker een opvolging in 2011.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners