088 - 120 34 00

Conversies uit het Google Display Netwerk

Google biedt naast adverteren in het zoeknetwerk ook de mogelijkheid tot adverteren in het display netwerk. Onder dit netwerk vallen:

  • display partners (websites met AdSense);
  • YouTube;
  • andere specifieke Google sites.

Tekst-, beeld-, video- en rich media-advertenties kunnen gebruikt worden om te adverteren op het display netwerk van Google. In dit blog wordt vooral ingegaan op de eerste twee, namelijk tekst- en beeldadvertenties.

Contextual targeting is een van de mogelijkheden om te adverteren. Deze methode houdt in dat er een aantal zoekwoorden wordt opgegeven die bepalen waar de advertentie over gaat. Google zal dan de website scannen op inhoud en wanneer de zoekwoorden passen in de context van de website kan de advertentie vertoont worden. Wanneer voor deze methode gekozen wordt is het belangrijk om per adgroup niet veel, maar wel erg gerichte woorden op te geven.

Een andere mogelijkheid is remarketing. Met remarketing (ook wel retargeting genoemd) wordt het display netwerk ingezet om advertenties te vertonen aan bezoekers die de site al eens bezocht hebben. Voor meer informatie hierover kan het best remarketing SEA tips geraadpleegd worden.

Een laatste methode om de doelgroep te bereiken via het display netwerk is via audience targeting. Via de Google AdPlanner, een handige tool, kan op basis van land, taal, inkomen, leeftijd, geslacht, etc. een selectie gemaakt worden van relevante websites om te targeten.

Ook kan met deze tool bekeken worden welk formaat advertenties ondersteund worden op sites waarop de doelgroep zich bevindt.

Google AdPlanner

In eerste instantie is er getest met tekstadvertenties in het displaynetwerk.

Periode A

Ad Clicks Impr. CTR CPC Conv. Cost / conv Conv. Rate View-throughs
Ad 1 108 40.632 0,27% € 0,50 3 € 18,15 2,78% 0
Ad 2 18 6.123 0,29% € 0,41 0 € 0,00 0,00% 0
Total 126 46.755 0,27% € 0,49 3 € 20,63 2,38% 0

In Periode B werden diverse formaten banners getest met de volgende resultaten:

Ad Clicks Impr. CTR CPC Conv. Cost / conv Conv. Rate View-throughs
Banner 1 41 12.869 0,32% € 0,76 1 € 31,07 2,44% 7
Banner 2 20 5.467 0,37% € 0,65 1 € 12,94 5,00% 5
Banner 3 38 5.172 0,73% € 0,73 1 € 27,91 2,63% 2
Banner 4 30 11.977 0,25% € 0,77 0 € 0,00 0,00% 6
Banner 5 34 5.732 0,59% € 0,70 0 € 0,00 0,00% 3
Banner 6 1 808 0,12% € 0,76 0 € 0,00 0,00% 1
Banner 7 41 7.739 0,53% € 0,75 0 € 0,00 0,00% 1
Banner 8 5 946 0,53% € 0,76 0 € 0,00 0,00% 0
Total 210 50.710 0,41% € 0,73 3 € 51,36 1,43% 25

Een duidelijk verschil is de hogere kost per klik bij banners, terwijl het aantal conversies gelijk zijn. Dit resulteerde in een hogere kost per conversie. Toch hebben banners een duidelijk voordeel. Er zijn 25 view-through conversies gemeten. Deze conversies vonden plaats nadat een banner gezien is in het display netwerk. Belangrijk om daarbij op te merken is dat dit in het geheel niet gemeten wordt voor tekstadvertenties.

Terwijl een campagne normaliter mogelijk niet interessant is door het gebrek aan conversies kan er nu anders tegenaan gekeken worden. Banners hebben namelijk een aandeel gehad in 25 conversies. Wanneer in dit specifieke geval Google Analytics gebruikt wordt voor het meten van de campagnes, dan is er ook een verschuiving te zien van het aantal conversies naar een eerder stadium van het aankoopproces. Vooral de meer oriënterende bezoekers die eerst meer dan 7 keer de website bezochten voordat een product aangeschaft werd doen dat nu eerder. Niet onwaarschijnlijk is dat dit komt door het aantal view-throughs.

Voordelen banners in plaats van tekstadvertenties in het displaynetwerk

  • hoger branding effect;
  • betere resultaten;
  • view-throughs worden gemeten.

Nadelen banners in plaats van tekstadvertenties in het displaynetwerk

  • Hogere CPC;
  • Juiste advertentieformaat moet beschikbaar zijn, dus meerdere banners aanleveren.

Is het display netwerk dus zinvol om conversies binnen te halen? Zeker! Banners halen direct conversies binnen, al lijken deze niet altijd even rendabel en dragen bij aan de prestaties van de overige campagnes. Dat laatste kan, onder andere,  gemeten worden door de view-through conversies.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners