088 - 120 34 00

Conversieoptimalisatie: verhoog het rendement van je website

bestellen, conversieoptimalisatie

Je hebt zojuist besloten een nieuwe website te bouwen. Er wordt de nodige aandacht besteed aan het vaststellen van de doelstellingen, doelgroep, functie en de boodschap van het geheel. Aan de hand hiervan wordt de vormgeving vastgesteld, de webshop ingericht en de benodigde content geschreven.
De site gaat live maar de resultaten zijn niet zoals verwacht. Wat nu?

Wat is conversieoptimalisatie

Er zijn veel misvattingen over conversieoptimalisatie. Daarom is het verstandig om een duidelijke definitie van conversieoptimalisatie te hanteren. Dit is er een:

‘Conversieoptimalisatie is het systematisch verhogen van de conversiekracht van de website door middel van gericht testen’.

Met systematisch bedoelen we hier de aanpak en het proces. Je kunt nooit de gehele website in één keer testen. Er moet een testplan komen. In dit testplan worden de hoofdlijnen bepaald: waar gaan we beginnen met testen en wat zijn de stappen die daarop volgen. Conversieoptimalisatie is een doorlopend proces. Met testen richten we ons alleen op gericht testen, met een doel en met een duidelijke focus. Er wordt niet gegokt waar de winst te behalen valt en hoe die winst te bereiken. We willen dit van te voren al in grote lijnen weten.

Belangrijk is om bij conversieoptimalisatie een vaste cyclus aan te houden. Niet alleen zal dit je helpen om conversieoptimalisatie binnen je organisatie een vaste plek te geven, het geeft je ook houvast om na iedere stap de volgende te kunnen nemen.

Wat is de waarde voor bedrijven

Het eerste en meest belangrijke antwoord op het waarom van conversieoptimalisatie is duidelijk: meer inkomsten. Dit gebeurt zonder hiervoor externe factoren te moeten aanpassen. Louter aanpassingen op de website zullen zorgen voor veranderingen.

Natuurlijk zijn meer conversies met een gelijkblijvend aantal bezoekers altijd welkom, maar vaak is niet alleen dit het streven van conversieoptimalisatie. Een van de belangrijkste redenen om aan de slag te gaan met conversieoptimalisatie is de voorsprong die verkregen kan worden ten opzichte van de concurrentie. Deze voorsprong betekent dat als er meer bezoekers overgaan tot een conversie, er meer geld vrijkomt voor online campagnes als SEO, SEA, Affiliate marketing, display advertising en e-mailmarketing. Op lange termijn kan op deze manier meer marktaandeel gewonnen worden. Conversieoptimalisatie speelt dus een belangrijke rol in de mogelijke (financiële ) groei van een website.

Waar wordt naar gekeken

Relevante content: wees een toegevoegde waarde.
Content is belangrijk. Let op dat content een toegevoegde waarde is en geen opvulling.
Gebruik duidelijke omschrijvingen en adviezen die aansluiten bij de beweegredenen van de bezoeker.

Usability: maak je website gebruiksvriendelijk.
Usability speelt een grote rol bij conversieoptimalisatie. Het uiteindelijke doel is dat de bezoeker gemakkelijker kan converteren en hierbij geen struikelblokken tegenkomt die hem er van kunnen weerhouden te converteren. Het wegnemen van struikelblokken zal zo zorgen voor meer converterende bezoekers en een verbeterde gebruikerservaring.

Persuasive design: ontwerp, overtuig en verleid.
Persuasive design is de veelgebruikte term voor ‘overtuigend ontwerpen’. In het ontwerp van een website rekening houden met overtuigen en de psychologie hierachter, zal de conversiekracht van een website versterken.

Hoe pas je conversieoptimalisatie toe

In de gehanteerde definitie van conversieoptimalisatie is gesproken over gericht testen. We kennen een aantal manieren om conversieoptimalisatie gerelateerde punten te testen.

De meest gebruikte methode voor conversieoptimalisatie waarbij significantie leidend is, is de A/B-test. De A/B-test is de meest simpele variant van de twee echte testmethoden voor conversieoptimalisatie. Het origineel wordt getest tegen een of meer anderen varianten. Bij significantie kan de winnende variant direct geïmplementeerd worden, zonder dat deze pagina nog ( veel ) aangepast dient te worden, er was immers al een werkende variant. De A/B-test heeft een aantal grote voordelen. Afhankelijk van het aantal varianten zijn er relatief weinig bezoekers en conversies nodig om een significante winnaar te vinden. Als je een website hebt met relatief weinig bezoekers, is de A/B-test de beste methode.

Bij een A/B-test worden er losse pagina’s ten opzichte van elkaar getest. Bij een multivariate test worden er meerdere varianten van meerdere pagina’s op een enkele pagina getest. Een multivariate test is hierdoor wat gecompliceerder en wordt daarom ook minder gebruikt. Naast dat het wat lastiger is om een multivariate test op zetten, heeft deze testvorm nog een nadeel ten opzichte van een A/B-test. Dat is dat met het toevoegen van extra elementen om te testen, ook het aantal conversies en de hoeveelheid verkeer dat nodig is om significantie te verkrijgen exponentieel zal toenemen en daarmee ook de tijd die een test duurt. 

Als deze nadelen in jouw geval niet van toepassing zijn of makkelijk overwonnen kunnen worden, biedt een multivariate test ook voordelen. Zo kunnen veel onderdelen in een enkele test getest worden, hoeven er geen compleet nieuwe werkende variantpagina’s gemaakt te worden en is het makkelijker om grote conversie verbeterende stappen te zetten via één test. Het lijkt erg aantrekkelijk om direct zonder ervaring een multivariate test op te gaan zetten. Vaak is het echter beter om eerst losse kleine dingen door middel van een A/B-test te testen. Op deze manier doe je eerst ervaring op: wat werkt wel en wat werkt niet. Deze ervaring kun je later erg goed gebruiken om een grotere, meer complexe multivariate test op te zetten.

Tools

In deze paragraaf zoomen we in op een aantal tools die erg handig zijn om ingezet te worden bij het bepalen van pagina’s of onderdelen die je kunt gaan testen.

Whereisthefold
Deze tool geeft aan waar zich op de website de vouw bevindt bij diverse schermresoluties. Zo kun je simpel bepalen of de belangrijkste informatie direct voor de bezoeker beschikbaar is, zonder dat er gescrold hoeft te worden.

Clicktale
Clicktale geeft weer waar de bezoeker met zijn muis komt. Aangezien mensen vaak ‘lezen met de muis’, geeft dit weer waar de bezoeker komt en wat hij bekijkt.

Kampyle
Wie weet het beste waar de struikelblokken zich bevinden op je website? Juist, je bezoekers. Vraag dan ook de bezoekers van je website hun mening te geven over de website. Kampyle is een platform waarmee online feedback van klanten verkregen kan worden. Je kunt kiezen tussen twee manieren. Een pop-up in beeld die vraagt om feedback of een pictogram onderin de hoek van je website die de bezoeker vraagt om feedback. Dit is aan te passen in kleur zodat het netjes past bij jouw huisstijl.

Livecom
Livecom werkt met meerdere producten en mogelijkheden, een van de bekendste is het opstarten van een live chat tijdens een bezoek aan de website. Op deze manier voorkom je dat klanten met vragen blijven zitten en je website verlaten. Daarnaast bied Livecom ook de mogelijkheid tot webselfservice.  Hiermee bied je de bezoeker de mogelijkheid om zelf zijn problemen online op te lossen. Dit werkt irritatie verlagend en conversie verhogend. Daarnaast geeft het inzicht en waar je struikelblokken zich bevinden zodat je hier mee aan de slag kan.

Conversieoptimalisatie is een continu, doorlopend proces. Belangrijk is om bij conversieoptimalisatie een vaste cyclus aan te houden. Het geeft je houvast om na iedere stap de volgende te kunnen nemen. Blijf altijd analyseren, bijsturen en controleren of de doorgevoerde wijzigingen nog verder geoptimaliseerd kunnen worden en kijk altijd vanuit twee oogpunten, je eigen bedrijfsdoelstellingen en misschien nog wel belangijker, de beweegredenen van je bezoekers.

Nog veel meer te weten komen over conversieoptimalisatie? Bestel nu het conversieoptimalisatie handboek van Onetomarket en verhoog het rendement van je website!

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners