088 - 120 34 00

Betere AdWords-resultaten door je campagne-instellingen: Ad Rotation

Om tot de meest ideale advertentietekst te komen, adviseren wij altijd meerdere advertenties per advertentiegroep parallel te laten lopen. In het tabblad Settings op campagne-niveau kun je kiezen uit twee opties op basis waarvan je parallel lopende advertenties vertoond worden: Optimise en Rotate.

  • Optimise: Google vertoont je ‘best presterende’ advertenties het vaakst.
  • Rotate: Elke advertentie wordt ongeveer even vaak vertoond.

In deze blogpost worden de voor- en nadelen van  beide opties besproken.

Optimise vs. Rotate

De keuze voor Optimise dan wel Rotate vind je onder de Campaign Settings onder advanced settings.


De optie Optimise wordt vaak door adverteerders gebruikt en ook door Google aangeraden. Google zegt dat je beter presterende advertenties de meeste vertoningen krijgen. Dat klinkt goed, maar is in sommige gevallen niet het beste. Google definieert het succes namelijk aan de hand van de CTR (doorklikratio). De advertenties met een hogere CTR krijgen de meeste vertoningen. In veel gevallen is de CTR echter niet wat de adverteerder primair interesseert. Het uitgangspunt van de adverteerder is vaak een zo groot mogelijk aantal conversies tegen een goede CPA (kosten per conversie). Dit betekent dat de CTR niet leidend is. Beter is het om naar de conversieratio te kijken. Zeker wanneer het dagbudget elke dag gemakkelijk bereikt wordt, wil je niet alleen veel verkeer (bij een hoge CTR), maar zeker ook waardevol verkeer dat veel conversies levert tegen goede CPA’s.

Een nadeel van de Optimise optie is dat wanneer je een nieuwe advertentietekst wilt testen, deze weinig vertoningen krijgt. Er moet eerst kwaliteitsscore worden opgebouwd, waardoor de positie aanvankelijk lager is en de CTR doorgaans dus ook. Google kiest er vaak voor je reeds bestaande advertenties dan vaker te vertonen. Op deze manier krijgt de nieuwe tekst niet de kans zich binnen korte tijd te bewijzen, terwijl je doorgaans na een aantal weken de testresultaten wilt hebben. Wanneer je de optie Rotate kiest, krijgt elke advertentie een ongeveer gelijke kans.

De CTR kan een prima graadmeter zijn van de prestaties van je advertenties. Zoals eerder besproken, is een hoge CTR echter niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan een hoge conversieratio. In sommige gevallen wil je niet dat de advertenties met de hoogste CTR het meeste budget opmaken.

Ons advies is: test hiermee! Verander de instellingen en kijk wat dit doet met de conversies binnen de campagne. Vergelijk twee periodes van gelijke duur, bijvoorbeeld drie weken, waarbij je voor  periode A kiest voor Optimise en voor periode B voor Rotate. Vervolgens vergelijk je de resultaten.

Let op…

Houd er rekening mee dat verschillen tussen twee perioden niet per sé eenduidig zijn toe te wijzen aan je campagne-instelling. Omdat je een andere periode kiest, kan het seizoenspatroon van invloed zijn. Zet dus periode A en periode B ook tegen elkaar af, kijkend naar het gehele account. Misschien is de conversieratio gedaald in je testcampagne, maar zie je deze trend ook in de overige campagnes terug. Wees daarom voorzichtig met conclusies. Breid je test eventueel uit naar langere perioden en meerdere campagnes. Bereken de relatieve stijging dan wel daling ten opzichte van de rest van het account om effecten te meten.

Wanneer je met de conversion tracker werkt dien je altijd rekening te houden met de cookie time van 30 dagen. Loopt  testperiode B tot en met de 12e van de maand, en je haalt op de 13e de resultaten op, houd er dan rekening mee dat er nog meer conversies zullen worden toegekend en dat de CPA nog daalt. Voor vergelijkingsperiode A is de cookie tijd al verder verstreken en daarom is je conversie-aantal voor die periode completer.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners