088 - 120 34 00

Belangrijke wijziging advertenties in Google AdWords

Sinds enkele dagen worden advertenties die boven de organische resultaten staan, regelmatig weergegeven met de eerste tekstregel achter de headline. Google maakte dit op haar blog bekend. Wanneer regel 1 wordt afgesloten met interpunctie, kan deze achter de headline worden geplaatst. Wanneer regels 1 en 2 één doorlopende zin vormen, wordt dit naar Google’s zeggen niet gedaan.

Dit betekent dat de opzet van de advertenties in sommige gevallen gewijzigd dient te worden. Immers toont de tekst niet altijd meer even logisch in dit nieuwe format. Zie hieronder voor een voorbeeld.

Ook zien we dat Google niet altijd goed kijkt naar het al dan niet aanwezig zijn van interpunctie.

Google geeft aan dat de gebruiker hierbij gebaat is, omdat meer informatie de nadruk krijgt in de advertentie. Dat is natuurlijk alleen het geval als de advertenties geschreven zijn met dit nieuwe format in het achterhoofd en Google goed naar de interpunctie kijkt.

In het geval van World Ticket Center wordt de slogan nu naast de merknaam weergegeven en dat zouden we als wenselijk kunnen beschouwen. In sommige gevallen kan dit zeker zorgen voor meer nadruk op voor de adverteerder belangrijke tekst. Echter vergt dit wel een kritische blik op de bestaande advertenties. Elke tekst moet er goed uitzien in drie formats: bovengenoemd nieuw format, het oudere format waarbij regel 1 en 2 naast elkaar staan boven de organische resultaten en het format waarbij regel 1 en 2 onder elkaar staan, wanneer de advertentie náást de organische resultaten wordt vertoond.

Google geeft als argument voor deze wijziging dat langere headlines een hogere CTR hebben. Ten opzichte van de concurrentie dus en ten opzichte van de organische resultaten. Een langere headline krijg je alleen wanneer je gebruikmaakt van interpunctie in regel 1. Dit zou betekenen dat een doorlopende tekst in regels 1 en 2 een lagere CTR met zich mee brengt. Ofwel, we móeten volgens dit argument zorgen dat alle doorlopende zinnen herschreven worden, omdat we anders kliks verliezen aan de concurrent. De vraag is natuurlijk ook, hoe groot het effect is als alle aanbieders dit gaan doorvoeren; wie heeft dan nog de langste headline? Bovendien ligt voor de AdWords specialist de nadruk op conversie en CPA, en pas in tweede instantie op CTR. De vraag is dus wat dit gaat doen met het rendement van de campagnes.

De aandacht van de gebruiker wordt op deze manier meer getrokken door de langere headlines. Kliks zullen dus waarschijnlijk ook ten kosten gaan van de kliks op de organische resultaten. In theorie zal dit Google meer geld gaan opleveren, immers klikken meer mensen op de betaalde resultaten dan op de kosteloze organische resultaten.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners