088 - 120 34 00

Affiliate dag 2010: keynote sessie

Donderdag 27 mei vond Affiliate dag 2010 weer plaats. Met een overvol programma en een uitverkocht evenement kwamen veel onderwerpen waar merchants, publishers en netwerken mee te maken hebben ter sprake. De dag werd internationaal gestart door de uit de VS overgevlogen Ben Edelman. Ben Edelman heeft een passie voor online en dan voornamelijk wat er online fout kan gaan. Zijn sessie, fixing affiliate marketing, ging in op alle oplichters die actief zijn binnen de affiliate marketing.

Publishers: kaft van koren scheiden

Over publishers is natuurlijk al veel gezegd: ze luizen iedereen er in en zorgen alleen voor hun eigen goed gevulde portemonnee, het uitschot van de online marketing. Echter weet iedere online marketeer dat deze praktijken veelal door een erg klein gedeelte van de publishers wordt bedreven. Maar hoe kom je er als netwerk en merchant achter wie dit zijn? Ben heeft hier een eigen web crawler voor ontwikkeld die het internet afstruint zonder op affiliate links te klikken. De software houdt in de gaten of er ondanks dat toch cookies worden weggezet. Deze moeten op een andere manier worden aangeleverd: door middel van IMG-tags of hidden (i)frames.

Netwerken: in it for the money?

Waarom zou een netwerk zich druk maken om publishers die aan cookie dropping doen? Zij verdienen hier immers ook geld aan. Vooral de contracten die de account managers van de netwerken hebben zijn een doorn in het oog. Zij krijgen een bonus als ze er voor zorgen dat er meer geld verdiend wordt, maar worden niet afgerekend op frauduleuze praktijken die binnen de te beheren accounts plaatsvinden.

Netwerken moeten een manier vinden om als meer onafhankelijke partij er meer voor de merchant en de publisher te zijn. Alle betrokken partijen zullen hier op de lange termijn meer baat bij hebben en ook de naam van affiliate marketing wordt dan beter (waar deze nu vaak nog met cowboy praktijken wordt geassocieerd). Onafhankelijke organisaties zouden hier over moeten waken. In de loop van de dag werd ook duidelijk dat er in Nederland stappen worden gezet in de vorm van een code of conduct.

Algemene voorwaarden

Als laatst haalde Ben aan dat de meeste netwerken er erg slechte algemene voorwaarden op nahouden. Hierin beschermen ze zichzelf door te stellen dat zij nergens verantwoordelijk voor zijn: niet voor de het verkeer dat de publisher aanlevert en niet voor de controle op eventuele frauduleuze praktijken van zowel de publisher als de merchant.

Merchant: de dupe?

In eerste instantie lijkt het voor een merchant alleen maar een win situatie: anderen maken reclame voor jouw producten en diensten en ze doen dit op zo’n manier dat het risico van mogelijke investeringen volledig bij de publisher ligt (performance based). De netwerken dragen zorg voor goede publishers, een merchant hoeft alleen maar een percentage van de aangedragen sales af te staan. Vaak wordt echter vergeten dat een merchant ook het volgende moet doen:

  • Ontdubbelen: zonder ontdubbelen wordt er te veel uitbetaald aan kanalen die daar geen recht op hebben
  • Controleren van publishers: een controle slag is altijd nodig, zoals uit bovenstaande punten ook wel blijkt
  • Kostenefficiëntie: is affiliate marketing wel de toegevoegde waarde in dit specifieke geval? Komen er wel extra sales bij of worden de kosten alleen hoger?

Bovenstaande punten zijn belangrijk om te realiseren voor met affiliate marketing te starten.

Conclusie

Met openheid kan al veel bereikt worden. Merchants zouden beter inzichtelijk moeten maken waarom ze sales afkeuren. Netwerken moeten er zijn voor zowel de merchant als de publisher, dit is alleen te verkrijgen door of een externe overkoepelende organisatie die controle uitvoert of account managers geen dubbele rol meer te geven. Alleen door deze openheid kan de markt professioneler worden en het cowboy imago definitief van zich afschudden.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners