088 - 120 34 00

AdWords: Leidt een hoge positie tot meer conversies?

Het is geen gekke gedachte: Als je verschijnt op een hoge positie, ziet de bezoeker jou eerder dan je concurrent, hij klikt dus eerder op jouw advertentie waardoor jij meer bezoekers en dus meer conversies krijgt. De vraag is alleen of deze conversies niet te kostbaar worden.

Zeker indien getarget wordt op hoge posities zonder naar het rendement te kijken, is het risico groot dat de kosten de pan uit rijzen. Simpel gezegd kost een hoge positie meer dan een lage positie; het bedrag dat je per click betaalt is hoger op positie 2 dan op positie 4, uitgaande van een gelijke quality score. Een hoge positie zorgt doorgaans voor een hogere doorklikratio (CTR), maar niet voor een hogere conversieratio, zo stelt ook Google.

In absolute zin zullen je conversie-aantallen toenemen, uitgaande van een hogere CTR en een gelijkblijvende conversieratio. De kosten per conversie (CPA) zullen echter eveneens toenemen. Natuurlijk kan er sprake zijn van een breekpunt, waarbij een hoger volume een hogere CPA met zich mee mag brengen.

Wanneer een keyword goed presteert, zal doorgaans de CPC verhoogd worden en daarmee de positie stijgen, om nog meer clicks en dus meer conversies te realiseren. In een geoptimaliseerd account staan goed presterende keywords op hoge posities en slechter presterende keywords op lage posities, of deze worden uitgezet. Het is echter niet zo dat het verband ook andersom geldt; een hoge positie leidt niet automatisch tot een hogere conversiegraad. Het is zelfs plausibel dat de conversiegraad juist stijgt naarmate je lager staat; hoe meer naar beneden jij staat, hoe geëngageerder de bezoeker is bij jouw advertentie.

Hoge posities krijgen veel clicks, en worden in de oriëntatiefase als eerste bekeken, maar dit betekent niet dat men uiteindelijk ook bij jou koopt of boekt en niet bij de concurrent. Indien je een product of dienst aanbiedt waar men veel oriëntatie en prijsvergelijk voor verricht, is het risico op clicks zonder conversies groter dan wanneer er weinig concurrentie is.

Kijk dus naar het rendement; elk keyword heeft een eigen ideale positie die voor het beste rendement zorgt. Dit zijn lang niet altijd de hoge posities!

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners