088 - 120 34 00

AdWords Campagne Experimenten

Sinds deze week heeft Google AdWords Campagne Experimenten (ACE) gelanceerd. ACE is een hulpprogramma dat is ontwikkeld om op eenvoudige wijze de impact van veranderingen in zoekwoorden, advertentiegroepen, biedingen en plaatsingen te testen en meten.

Normaliter worden wijzigingen in campagnes geëvalueerd aan de hand van statistieken die inzicht geven in de situatie vóór de wijziging en de situatie na het doorvoeren van de wijziging. Door de resultaten van beide situaties naast elkaar te houden, kan worden vastgesteld wat de impact van de verandering is geweest. Bij het interpreteren van de resultaten is echter voorzichtigheid geboden. Verandering in de vraag of opkomst van concurrenten kunnen ook invloed hebben gehad op het resultaat van de verandering. Om de resultaten van de wijziging met meer zorgvuldigheid te interpreteren kan gebruik worden gemaakt van ACE.

Met de inzet van ACE kan een experimentele test worden opgezet waarbij de oorspronkelijke campagne (het controledeel) wordt uitgevoerd naast de experimentele campagne (het experimentdeel). In een gelijktijdige split-test kun je zelf bepalen welk percentage verkeer aan elke split wordt toegewezen en welke wijziging getest dient te worden. De ACE test kan op ieder gewenst moment worden gestart en beëindigd. Zo kan de adverteerder meer invloed uitoefenen op de manier waarop de advertentie wordt getoond en op welk moment.

Volgens Google moet dit nieuwe hulpprogramma zorgen voor nauwkeurige impactschattingen waarbij minder rekening hoeft te worden gehouden met seizoenspatronen en andere factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op het resultaat. Naar aanleiding van de resultaten kan worden vastgesteld in welke mate significante effecten zijn opgetreden. Aan de hand van deze verschillen kan worden vastgesteld of het verschil te verklaren is door de uitgevoerde verandering of dat de verandering in resultaat berust op toevalligheden. Met pijltjes (▲▼) wordt aangeven in hoeverre significante effecten zijn opgetreden. Houd er wel rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat statistische effecten duidelijk zichtbaar worden.

ACE inzetten

ACE kan worden ingezet voor zowel het Search Netwerk als het Display Netwerk. Onder het tabblad Settings, vind je de optie ‘Experiment’. Zodra je op deze functie klikt volgt er een scherm waarin stap voor stap wordt aangegeven hoe je het experiment kunt opzetten.

Met ACE kun je experimenten op vele verschillende manieren inzetten. Zo kun je meten wat het gevolg is als je bepaalde CPC’s verhoogt of nieuwe keywords toevoegt. Je kunt ook meten wat er gebeurt als je advertentieteksten aanpast of nieuwe placements toevoegt in het Display Netwerk.

Kortom, ACE biedt nieuwe mogelijkheden waardoor je nauwkeurig kunt meten hoe wijzigingen in je campagne de prestaties van die campagne kunnen beïnvloeden. Als naar aanleiding van het experiment geconcludeerd kan worden dat de wijziging niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kun je gemakkelijk terugkeren naar je oorspronkelijke instellingen. Hierdoor worden risico’s omtrent het doorvoeren van wijzingen verlaagd.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners