088 - 120 34 00

Verbeterde meetbaarheid van conversies in het contentnetwerk!

Goed nieuws voor onzeview-through conversion klanten die adverteren op het inhoudsnetwerk van Google. Door een nieuwe tool kunnen zij vanaf vandaag beter achterhalen of een conversie wel of niet voortkomt uit de door hen geplaatste advertentie/banner.

Het is mogelijk dat een gebruiker een advertentie aanschouwt op het inhoudsnetwerk van Google, maar hier niet direct op klikt. Wanneer deze gebruiker later de site bezoekt en bijvoorbeeld een aankoop doet, komt deze conversie mede voort uit de geplaatste advertentie/banner. Dit gegeven werd voorheen echter nog niet meegenomen door AdWords.

Nu is hier verandering in gekomen! Met de view-through-conversierapportage wordt het aantal conversies gemeten dat heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen nadat de advertentie/banner is vertoond, zonder dat hierop geklikt is. Dit maakt vergelijkingen tussen de prestaties van verschillende weergavecampagnes makkelijker, waardoor we over meer informatie beschikken om weergave-advertenties en de bijbehorende budgetten in te stellen en te optimaliseren. De werkelijke waarde van adverteren in het content netwerk kan met behulp van view-through conversies dan ook beter bepaald worden.

Om de view-through-conversierapportage in te schakelen ga je naar de optionele kolom voor view-through-conversierapportage op het tabblad ‘Campagnes’ in AdWords.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners