088 - 120 34 00

Spectaculaire Resultaten Leningen in Google´s Content Netwerk

Google’s Content Netwerk lijkt met name goed te werken voor financiële producten als leningen en sparen. Voor met name leningen zijn spectaculaire resultaten geboekt door gebruik van het content netwerk van Google. Tot deze conclusie zijn we gekomen nadat we de verschillende resultaten van diverse financiële aanbieders naast elkaar hebben gelegd.

De financiële producten die in de resultaten zijn meegenomen zijn:
– Leningen
– Sparen
– Beleggen
– Verzekeringen
– Pensioenen
– Hypotheken


Resultaten
De resultaten zijn gebaseerd op data van vier financiële aanbieders die zijn verzameld over de periode van 18 december tot 21 januari, er is geen onderzoek gedaan naar significantie. Maar de data tot nog toe spreken voor zich.

Leningen
Leningen scoren erg goed voor zowel leadpercentage evenals het absolute aantal leads dat het weet te bewerkstelligen. Het scoort zelfs nog beter qua leads dan de search campagne van dezelfde financiële instelling. Een reden voor het feit dat de content campagne zo goed heeft gescoord zal een combinatie zijn van factoren:

· Latente behoefte aan het product
· Productkenmerken (Snel geld, makkelijk online afsluitbaar)
· De juiste match tussen website, content advertentie (de juiste doelgroep bevind zich op de desbetreffende pagina) en landingspagina.

De redenen waarom een Search campagne goed zou moeten scoren voor een lening zal een combinatie van de onderstaande factoren zijn:

· Actuele behoefte aan het product
· Productkenmerken (Snel geld, makkelijk online afsluitbaar)
· De juiste match tussen keyword, advertentietekst en landingspagina

Maar wat dan het daadwerkelijke verschil teweeg brengt in het aantal conversies blijft moeilijk te bepalen. Een actuele behoefte lijkt immers belangrijker dan een latente behoefte in het doen van een daadwerkelijke aankoop. Wellicht dat de match tussen website, content advertentie en landingspagina zo sterk is dat het zelfs de resultaten van de search campagne overstijgt. Om hier daadwerkelijk een gestaafd oordeel over te geven zal er toch meer onderzoek naar gedaan moeten worden.

Sparen
Ook het financiële product sparen haalt goede resultaten in Google’s Content Netwerk. Qua leads scoort het goed, maar nog wel minder dan de gerelateerde search campagne. Een reden voor het feit dat de content campagne wederom zo goed heeft gescoord kan andermaal gezocht worden in dezelfde punten als voor lenen, namelijk:

· Latente behoefte aan het product
· Het type product wat sparen is (makkelijk online afsluitbaar)
· De juiste match tussen website, content advertentie (de juiste doelgroep bevind zich op de desbetreffende pagina) en landingspagina.

De redenen waarom een Search campagne goed zou moeten scoren voor sparen zal een combinatie van de onderstaande factoren zijn:

· Actuele behoefte aan het product
· Het type product wat sparen is (makkelijk online afsluitbaar)
· De juiste match tussen keyword, advertentietekst en landingspagina

Dat de actuele behoefte van een spaarproduct groter is dan de latente behoefte hieraan wordt aangetoond door de cijfers. Tevens is het mogelijk dat er een betere match is tussen keyword, advertentietekst en landingspagina ten opzichte van de content match tussen website, content advertentie en landingspagina. Wat in ieder geval geconcludeerd kan worden is dat sparen een goed product is om mee te adverteren op het content netwerk.

Beleggen
Ook het financiële product beleggen haalt goede resultaten in Google’s Content Netwerk. Qua leads t.o.v. clicks scoort het goed, de resultaten van search lijken gelijkwaardig. Een reden voor het goede scoren van beleggen in de content campagne kan wellicht weer gezocht worden in de latente interesse naar beleggen. Mensen worden snel getriggerd door de mogelijkheid van beleggen en om daarmee grote rendementen te behalen. De actuele behoefte die naar voren komt uit search lijkt redelijk gelijk te zijn aan de latente behoefte. De data (aantal leads) waarover het gaat is echter beperkt waardoor over dit product geen harde uitspraken gedaan kunnen worden. Wat wel geconcludeerd kan worden is dat beleggen een onderdeel is wat een financiële instelling altijd kan testen in het content netwerk.

Verzekeringen, Pensioenen, Hypotheken
Voor deze producten kan men zeggen dat ze niet bijzonder scoren in het Content Netwerk van Google, ze realiseren immers geen leads. De reden die men hier achter kan zoeken is dat consumenten vrijwel altijd op een actieve wijze zoeken naar deze producten (actieve behoefte) en dat er weinig tot geen sprake is van een latente behoefte. Je sluit nu eenmaal niet zomaar even een hypotheek af omdat de aanbieding zo goed is. Een hypotheek sluit je immers pas af wanneer je een huis gaat kopen.

Conclusie
Voor leningen en sparen werkt het content netwerk van Google erg goed evenals in mindere mate voor beleggen. Aan de ene kant vanwege de latente behoefte aan deze producten, anderzijds aan wellicht de goede afstemming tussen content advertentie, website en landingspagina. Echter voor verzekeringen, pensioenen en hypotheken lijkt het Google Content Netwerk minder goed te werken. Dit gegeven lijkt te verklaren door het gebrek aan latente behoefte van deze producten. Wat wel in ogenschouw moet worden genomen is dat een lead altijd nog geen daadwerkelijke aankoop is. Het is daarom wellicht goed mogelijk dat een lead behaald door een consument met een actuele behoefte nog altijd meer waard is dan een lead behaald door een consument met een latente behoefte. De consument met een actuele behoefte kan namelijk altijd nog eerder geneigd zijn om ook de daadwerkelijke aankoop uit te voeren. Om ook daadwerkelijk gedegen uitspraken over deze onderwerpen te geven zal er daarentegen nog meer en diepgaander onderzoek gedaan moeten worden.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners