088 - 120 34 00

Search Query rapporten: nu nog sneller en eenvoudiger

Om je Adwords campagne te optimaliseren en uit te breiden met nieuwe zoekwoorden en negatieve zoekwoorden, kunnen er Search query rapporten uitgedraaid worden in Adwords Google. Het is aan te raden deze rapporten maandelijks te gebruiken om je campagne te verbeteren. Hoe je deze informatie het beste kunt gebruiken kun je lezen in de blog: Search query rapporten: Verbeter je Adwords campagne. Google heeft de Adwords interface recentelijk aangepast en ontwikkelt steeds nieuwe opties om de Adwords accounts nog gebruiksvriendelijker te maken. Search query rapporten worden nu direct in de interface getoond.

Oude Google Adwords Interface
In de oude interface was het alleen mogelijk een search query rapport uit te draaien in het rapportencentrum van Google. Hierbij kun je aangeven over welke periode je dit rapport wilt zien, welke variabelen je in het rapport wilt hebben en voor welke campagnes. Je kunt dit rapport exporteren naar Excel en vanuit dit bestand kunnen nieuwe zoekwoorden worden toegevoegd. Daarnaast kunnen er ook negatieve zoekwoorden worden toegevoegd aan de campagne, zodat de campagne beter geoptimaliseerd is.

Nieuwe Google Adwords Interface
Sinds kort is het mogelijk dit rapport live in de interface uit te draaien. Het voordeel hiervan is dat je resultaten real-time zijn en dat je vanuit de interface woorden kan toevoegen of uitsluiten. Je hoeft dus geen Excel export meer te maken, deze te bewerken en te implementeren in de Adwords interface. Het toevoegen  van nieuwe woorden en uitsluiten van woorden kan nu veel sneller en efficiënter.

Om dit overzicht te krijgen in de interface moet je de tab ‘Keywords’ selecteren, je kunt zelf bepalen op welk niveau je dit zou willen zien, campagne, adgroup etc. Klik dan op de tab ‘See search terms’ en selecteer ‘All’.

Dan krijg je keywords te zien waar het woord Added achter staat. Dit keyword staat al in de account, de woorden waar niks achter staat zijn vertoond door middel van een broadmatch en staan niet in de account. Door dit woord te selecteren kun je ervoor kiezen dit woord toe te voegen aan de account of als uitsluitingswoord toe te voegen. Het woord wordt direct aan de account toegevoegd.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners