088 - 120 34 00

Rijmadvertenties met Sinterklaas

Het is weer december, wat voor veel bedrijven extra verkoop rondom de feestdagen betekent. Uiteraard is het belangrijk hier iets mee te doen, met name op het gebied van marketing. Ook Onetomarket draagt hieraan haar steentje bij. In de vorm van rijmadvertenties voor Sinterklaas welteverstaan (denk aan teksten als “Voor cadeaus groot en klein, moet je net als Sint bij …….. zijn”). Om te kijken of de rijmversie daadwerkelijk beter presteert dan een normale advertentietekst hebben we een test opgezet.

Methode
Voor het testen van de effectiviteit van rijmadvertenties hebben we bestaande campagnes (van bedrijven in de retailbranche) geselecteerd. Hiervan hebben we de best lopende advertentieteksten genomen en er een rijmvariant op geschreven voor Sinterklaas. In de geselecteerde campagnes hebben we vervolgens alleen deze twee advertentievarianten op actief gezet en ze in Adwords in meer gelijke mate laten roteren.
Het nadeel van deze methode is dat dit niet geheel objectief is aangezien de historie van de normale, reeds bestaande advertenties groter is. Ter bescherming van de best lopende advertenties van klanten is gekozen voor het intact houden van de historie. Hierdoor kregen deze advertenties meer impressies en mogelijk een betere Quality score en dus lagere CPC’s voor dezelfde positie. Omdat beide advertenties toch een aanzienlijk aantal klikken hebben gekregen kunnen we de normale en rijmadvertentie alsnog met elkaar vergelijken.

Resultaten
Hieronder zijn resultaten van een testperiode van 2 weken in tabelvorm weergegeven.

Impressions Clicks CTR Avg Position Conversions Conv. Rate
normaal 751335 43664 5,81% 2,9 1855 4,25%
rijm 435375 18937 4,35% 2,9 902 4,76%

Zoals de tabel hierboven laat zien, lijkt de rijmadvertentie het af te leggen tegen de normale versie, wanneer we kijken naar Clicks, CTR en conversies. De conversieratio laat echter zien dat mensen die wél op de rijmadvertentie klikken frequenter aankopen doen.

Een mogelijke en logische verklaring voor onze bevindingen is dat vooral mensen die sinterklaasinkopen doen via internet op rijmadvertenties klikken. Dit verklaart waarom er tot nu toe relatief minder mensen op de rijmadvertenties hebben geklikt: lang niet al het verkeer is op zoek naar sinterklaascadeaus. Misschien voelt dit publiek zich minder aangesproken door de advertenties. Dit zou tevens verklaren waarom de conversieratio van bezoekers die op de rijmadvertentie binnen zijn gekomen wat hoger ligt.

Conclusie
Ondanks de terughoudende resultaten van onze rijmadvertentietest is het interessant eens te testen hoe rijmadvertenties uw Adwords-omzet kunnen beïnvloeden. Vooral als er veel potentiële sinterklaascadeaus in het assortiment zitten is dit interessant. Voor elk product en elk bedrijf kunnen resultaten anders uitpakken. Het is echter wel aan te raden daarnaast minstens één normale advertentie live te laten staan. Zo verlies je het normale, niet-sinterklaasgerelateerde zoekverkeer niet uit het oog.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners