088 - 120 34 00

De ideale SEA Landingspagina? Blijf testen!

Wat te doen als een CPA te hoog is? Of als uw bedrijf zich bevindt in een niet erg dynamische SEA markt en de mogelijkheden qua uitbreiding en optimalisatie van je SEA campagne in de richting gaan van details? Op welke wijzen kunnen dan toch grote stappen gemaakt worden om toch meer verkopen/leads tegen een goede kostprijs te realiseren vanuit een SEA campagne?

Test Alternatieve landingspagina’s!
Ga kijken naar wat de belangrijkste landingspagina’s vanuit je SEA campagne zijn met behulp van data uit je analysepakketten. Selecteer vervolgens op basis van je KPI’s als bijvoorbeeld conversiepercentage en conversievolume de pagina’s waar de grootste verschillen in totaal resultaat gerealiseerd zouden kunnen worden.

Nadat je enkele landingspagina’s hebt geselecteerd om te gaan testen zijn er meerdere mogelijkheden om te bepalen welke pagina’s al dan niet het beste renderen.

Gebruik Adwords als testorgaan:
Met behulp van Adwords kunnen snelle testen opgezet worden om te bepalen welke landingspagina nu het beste werkt. Het geeft echter geen significantie voor welke variant nu daadwerkelijk de beste resultaten oplevert, wat een tool als de Google Website Optimizer wel doet, maar kan wel op een vrij snelle en eenvoudige wijze verschillen aantonen in de kwaliteit van de landingspagina.

Zet een situatie op waarbij externe factoren worden geëlimineerd om zo tot de juiste landingspagina te komen, een wijze waarop dit in Adwords uitgevoerd zou kunnen worden voor twee verschillende landingspagina’s is als volgt:

  • Maak gebruik van de adgroup die naar de landingspagina verwijst en creëer daarin 2 identieke advertentieteksten.
  • Zorg dat iedere advertentietekst leidt naar een verschillende landingspagina.
  • Zorg dat je advertenties even vaak vertoond worden door de optie ‘advertenties roteren’ aan te vinken in de campagne instellingen.

Analyseer vervolgens je gegevens, welke landingspagina vertoont het hoogste conversiepercentage? Uiteindelijk worden hier geen statistisch significante gegevens vertoond, maar geeft het wel een indruk welke pagina nu de beste resultaten oplevert.

Gebruik de Website Optimizer
Met behulp van de Website Optimizer kunnen statistisch significante testen opgezet worden waarmee verschillende landingspagina’s getest kunnen worden, dit is dan ook direct het grote voordeel t.o.v. het testen via Adwords. Hiermee worden eventuele verkeerde aannames die gedaan kunnen worden vanuit testen via Adwords uitgesloten.

Bij een A/B test tussen twee landingspagina’s wordt het verkeer met behulp van een script geleid naar één van de twee varianten. Vervolgens berekent de Website Optimizer welke landingspagina uiteindelijk de beste resultaten oplevert.

Daarnaast biedt de Website Optimizer de mogelijkheid tot het uitvoeren van multivariate testen. Hiermee kunnen binnen de landingspagina zelf, diverse verschillende onderdelen getest worden. Bijvoorbeeld 2 verschillende plaatjes en 2 verschillende Call To Actions. Hiermee kan uiteindelijk bepaald worden welke variant van de (2×2) mogelijkheden nu daadwerkelijk de beste is en kan er ook goed doorgetest worden om zo tot een optimale landingspagina te komen.

Een alternatieve landingspagina inrichten
Hoe realiseer ik dan een landingspagina die beter zal converteren dan mijn origineel? Het belangrijkste antwoord hierop is testen, denk na over de soorten bezoekers op je website. Probeer te denken vanuit hun oogpunt en pas hierop je landingpagina’s aan. Op de landingspagina zijn er een aantal onderdelen die duidelijke verschillen kunnen realiseren in het uiteindelijke conversiepercentage.

  • Test het toevoegen/aanpassen van plaatjes (formaat, kwaliteit, context, zoom, invalshoeken, aantrekkelijkheid)
  • Test koppen (emotie, aansluiting, leestekens!!, claims, leesbaarheid, klantgerichtheid)
  • Test de Call-To-Action (aanwezigheid, kleur, bewoording, vorm, grootte)
  • Test tekstgrootte en lettertype
  • Test de hoeveelheid informatie op de landingspagina

Kortom, blijf testen met landingspagina’s om zo de conversiepercentages omhoog te krikken, uiteindelijk zullen de SEA-resultaten hierdoor nog grote stappen kunnen maken. Dit door direct meer conversies te genereren, maar ook doordat meerdere zoekwoorden qua CPA interessant zullen gaan worden om op te adverteren. Hierdoor zal puur door het verbeteren van de landingspagina’s een dubbel effect voor wat betreft stijging in conversies kunnen ontstaan.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners