088 - 120 34 00

Het einde van de Pageview?

De laatste weken van 2006 is er (internationaal) veel te doen over het begrip Pageview. Diverse partijen voorspellen het einde van ‘Pageviews’ als meetinstrument.

Nieuwe webtechnologieën als Flash en Ajax kunnen bijvoorbeeld nieuwe ads laten zien zonder een pagina te refreshen. Het wordt hierdoor erg moeilijk om sites op basis van aantallen pageviews met elkaar te vergelijken. Daarnaast wordt CPM inkoop (cost per mille, kosten per duizend Pageviews) een lastig punt omdat het aantal ad views nu kan stijgen terwijl het aantal pageviews afneemt. Een aanvullend goed punt van Peter Daboll (Yahoo):

‘poorly designed sites will count more pageviews than those using more advanced techniques like AJAX, which potentially reduce the number of pageviews’

Los van de verdergaande techniek is de discussie natuurlijk al vaker gevoerd omdat er nooit een standaard meetmethode is bepaald over hoe een Pageview te meten is: bij het opvragen van een pagina of wanneer een pagina volledig geladen is, alleen aanvragen vanuit eigen land of ook vanuit buitenland, e.d. Dit geldt ook voor een begrip als visits.

Maar hoe gaan we het dan doen? Daar zijn de meningen vooralsnog over verdeeld.

De STIR heeft 2 maanden geleden besloten het component ‘Pageview’ uit de GRP te halen en dit te vervangen door bezoek. Dit moet een duidelijker en beter vergelijkbaar beeld geven. Dit is begrijpelijk, maar ook lastig. Het aantal sites opgenomen in STIR is relatief beperkt. Het overgrote deel van Nederlandse sites waarop geadverteerd kan worden maakt geen gebruik van STIR en heeft geen of niet vergelijkbare data op bereiksniveau beschikbaar.

Ook over de registratie van aantallen bezoeken is nog het nodige te doen. Het geeft wellicht een beter beeld dan unieke bezoekers, maar de vraag blijft toch wat beter is: een x-aantal unieke bezoekers bereiken of y-aantal total visits?

We hebben ons aardig verdiept in verschillende (internationale) discussies en het blijkt erg lastig te zijn een standaard te bepalen die internationaal geaccepteerd en gehanteerd zal worden. Het zal nog wel even duren voordat de standaard er is. Vanzelfsprekend blijven we het volgen.

Verschillende berichten/discussies zijn te vinden via:

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners