088 - 120 34 00

Enhanced CPC

Sinds kort heeft Google een nieuw automatisch biedingssysteem geïntroduceerd: Enhanced CPC. Dit systeem is door Google ontworpen om een stijging van de ROI te genereren voor campagnes waarbij een maximum CPC is ingesteld.

Zodra er een mogelijkheid bestaat dat jouw advertentie kan worden vertoond, zorgt Enhanced CPC ervoor dat jouw bieding wordt aangepast tijdens de veiling. Als het systeem voorspelt dat de kans op een conversie aannemelijk is, op basis van een search query, dan zorgt Enhanced CPC ervoor dat je CPC stijgt. Daarentegen zal je CPC worden verlaagd wanneer het systeem verwacht dat de kans op een conversie klein is. Aan de hand van je historische data worden de biedingen tot maximaal 30 procent verhoogd of verlaagd. Daarnaast wordt er ook gekeken naar individuele woorden waaruit de search query bestaat, de geografische locatie van de gebruiker en het tijdstip waarop de gebruiker de zoekopdracht uitvoert, voordat je bieding zal worden aangepast.Volgens Google zal het gebruik van Enhanced CPC leiden tot een toename van conversies voor jouw advertentie terwijl de totale kosten per conversie zullen worden behouden of afnemen. Dit zal moeten leiden tot een toename van de ROI.

Enhanced CPC versus Conversion Optimizer

In eerste instantie lijkt de Enhanced CPC overeenkomsten te vertonen met de Conversion Optimizer. Het belangrijkste verschil is echter dat er nog steeds handmatig optimalisaties kunnen worden uitgevoerd. Op ieder gewenst moment kun je de CPC biedingen aanpassen. Daarnaast zullen de biedingen ook minder extreem worden verhoogd/verlaagd, zodat je de CPC zelf nog kunt bijsturen. Om gebruik te kunnen maken van Enhanced CPC is het noodzakelijk dat Conversion Tracking is ingesteld.

Implementatie

Indien je gebruik wilt maken van Enhanced CPC ga je naar je AdWords account en klik je op de ‘Settings’ Tab. Selecteer vervolgens de naam van de campagne waarvoor jij Enhanced CPC zou willen inzetten. Onder het kopje ‘Bidding and Budget’ klik je op ‘Bidding option’. Klik vervolgens op Manual bidding for clicks en vink Enhanced CPC aan.

Voordat je met Enhanced CPC gaat werken, is het belangrijk om te weten dat deze nieuwe feature momenteel niet wordt ondersteund door de Editor. Op het moment dat je in de Editor een wijziging wilt doorvoeren, is het niet mogelijk om dit te uploaden. Daarvoor zul je de Enhanced CPC tijdelijk moeten uitzetten, zodat je de wijzigingen in de Editor kunt doorvoeren.

Een groot voordeel van Enhanced CPC is dat je meer controle kunt uitoefenen op de biedingen. Tot op heden is er nog weinig bekend over de resultaten van Enhanced CPC, maar Google verwacht dat er gemiddeld 10% meer conversies kunnen worden behaald wanneer gebruik wordt gemaakt van deze nieuwe bidding feature. Test het zelf en kijk wat Enhanced CPC kan doen voor jouw ROI. Wij adviseren om de Enhanced CPC te testen voor één campagne. Mochten de resultaten naar wens zijn, dan kan dit biedingssysteem eveneens worden doorgevoerd voor andere campagnes.

Jouw vraag voor een speeddate van 15 minuten met het team

    onze partners