088 - 120 34 00

CPC / CR = CPA

Als ik deze formule aan mensen uitleg wordt er vaak erg enthousiast gereageerd. Het is geen ingewikkelde wiskunde, maar dit rekensommetje is blijkbaar maar bij weinigen bekend.

Ik gebruik deze formule zelf heel regelmatig. Als een klant vraagt een inschatting te maken van het verwachte aantal conversies, of als ik het belang van de conversiegraad wil uitleggen.

De Formule

Hier is de formule nog een keer helemaal uitgeschreven:

Cost Per Click (CPC) / Conversie Graad (CR) = Cost Per Action (CPA)

Veel adverteerders realiseren zich niet dat de conversie graad zo belangrijk is voor het behalen van een goede CPA. De CPA is natuurlijk nooit laag genoeg, en vaak geeft de adverteerder dan al snel de schuld aan de Adwords campagne. Soms is dat natuurlijk terecht, maar in veel andere gevallen zit het probleem ergens anders. Met deze formule wordt dan duidelijk dat er maar een andere reden voor een te hoge CPA kan zijn, namelijk de conversiegraad.

CPC

Iemand met ervaring met SEA kan vaak wel een realistische inschatting maken van de marktconforme CPC in zijn branche of sector. Als hij goed is in zijn vak zal hij verwachten onder deze CPC te kunnen blijven. Maar ook als hij zeer bedreven is in zijn vak zal hij niet zomaar een veel lagere CPC behalen. In die gevallen is het vaak eenvoudiger de conversie graad te verbeteren.

Vicieuze Circel

Uiteindelijk kan de conversiegraad het succes van je onderneming bepalen. Er zijn natuurlijk veel meer factoren in het geding, maar de conversiegraad is vaak een doorslaggevende. Op het moment dat je conversiegraad beter is dan die van je concurrent, kan je meer betalen voor een click. Dit zorgt er voor dat je een hogere positie kan innemen, wat weer resulteert in een hogere CTR, en dus meer bezoek. Ook van dit extra bezoek kan je weer beter profiteren omdat ook deze traffic beter converteert. Uiteindelijk ontstaat er een positieve dan wel negatieve vicieuze cirkel.

Conclusie

De CPC en de CR zijn beide van cruciaal belang voor een goede CPA. Als een van beide te hoog is, kan je dat proberen te compenseren met de ander. Beter is het om het werkelijke probleem op te lossen.

Stel vrijblijvend een vraag aan één van onze Consultants

    onze partners